Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2017
Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve
IV./398/2011/331/2017/R
0,00 € Jozef Kožušník a Jana Kožušníková Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
2. Marec 2017
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r.2017
VIII./458/2017/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
27. Február 2017
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2017
VIII./457/2017/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Február 2017
Zmluva o spolupráci
VIII./456/2017/R
0,00 € Slovenská bioklimatická spoločnosť Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. Január 2017
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
VIII./455/2017/R
0,00 € TNtech s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
27. Január 2017
Dohoda o spolupráci pri klimatologickom výskume Važeckej jaskyne
VIII.454/2017/R
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
20. Január 2017
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./435/2017/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
18. Január 2017
Zmluva o dielo - Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou
I./452/2016/R
Doplnená
30 000,00 € DPP Žilina s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. December 2016
Zmluva o dielo - na špecializované laboratórne služby
I./451/2016/R
19 999,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
1. December 2016
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
IV./393/2003/329/2013/R
0,00 € Jozef Boncz Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. November 2016
Poistná zmluva - PZP motorového vozidla Dacia Duster
VII./450/2016/R
Doplnená
104,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. November 2016
Poistná zmluva - havarijné poistenie (Dacia Duster)
VII./449/2016/R
Doplnená
380,29 € Komunálna poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. November 2016
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníctva práva č. 933670
III./448/2016/R
0,00 € Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. November 2016
Zmluva o autokredite č.933670
III./447/2016/R
19 650,00 € Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. November 2016
Zmluva o dielo - špeciálne geologické analýzy
I./446/2016/R
8 329,60 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21. Október 2016
Zmluva o výpožičke teleprezentačných zariadení
III./444/2016/R
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. Október 2016
Nájomná zmluva č. 00810/2016-PNZ-P40234/16.00
IV./443/2016/R
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. Október 2016
Dohoda č.00328/2016-PNZ-P49294/03.01 o ukončení nájomnej zmluvy č.PNZ-P49294/03.00
IV./442/2016/R
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Október 2016
Zmluva o prevode výdavkov
III./441/2016/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. September 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
VII./439/2016/R
0,00 € Združenie používateľov SANET Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied