Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2016
Dodatok č.1/2016 ku Kúpno-predajnej zmluve
III./10/1994/306/2016/R
0,00 € Slovart G.T.G. spol s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. Marec 2016
Zmluva o dielo č. 22 16 Z 00 31-00
I./412/2016/R
20 000,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. Marec 2016
Dodatok č.6 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-0212-12
V./378/2013/304/2016/R
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
10. Marec 2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odb. miesto 6225089
VII./409/2016/R
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
10. Marec 2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odb. miesto 6225092
VII./410/2016/R
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
10. Marec 2016
Dodatok č.4 k Nájomnej zmluve
IV./398/2011/302/2016/R
0,00 € Jozef Kožušník a Jana Kožušníková Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
10. Marec 2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odb. miesto 6225080
VII./411/2016/R
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
10. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedov č. 1497/03/01-a
V./407/2016/R
Doplnená
182 313,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
3. Marec 2016
Dodatok 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu APVV-0429-12
V./408/2013/301/2016/R
Doplnená
0,00 € Národné lesnícke centrum Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
17. Február 2016
Dodatok 3 k dohode o užívaní nebytových priestorov a poskytovanie služieb spojených s ich užívaním
IV./121/2008/300/2016/R
0,00 € Matematický ústav SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
17. Február 2016
Zmluva o dielo č.2215 Z 0542-00
I./406/2016/R
0,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Február 2016
Zmluva o spolupráci a zmluva o poskytovaní prepravných služieb pre zamestnancov
VII./396/2016/R
0,00 € Tatry mountain resorts a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Február 2016
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných aktivít v r. 2016
VIII./400/2016/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Február 2016
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných aktivít v r. 2016
VIII./401/2016/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./399/2015/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. December 2015
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 22.8.2011
IV./398/2011/297/2015/R
0,00 € Jozef Kožušník a Jana Kožušníková Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
18. December 2015
Zmluva o dielo na opravy a údržbu výťahu
I./397/2015/R
25,20 € Slovakia LIFTS s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. December 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV./395/2015/R
0,00 € AG & E, s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. December 2015
Dodatok 2 k zmluve o nájme nehnuteľnosti
IV./394/2003/296/2015/R
Doplnená
0,00 € Július Ambruzs a Zita Ambruzsová Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. December 2015
Dodatok 2 k zmluve o nájme nehnuteľnosti
IV./393/2003/294/2015/R
0,00 € Jozef Boncz Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied