Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2015
Komisionárska zmluva
VII./392/2015/R
0,00 € INSPEKTA SLOVAKIA a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
1. December 2015
Dodatok 1 k Rámcovej dohode o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou v DŠ
VIII./21/2004/290/2015/R
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovanie služieb č.522/07
I./391/2007/289/2015/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. November 2015
Zmluva č.1212-2015-PF-RDT/16987 o nájme pristorov UMB za účelom prenájmu skladu
IV./390/2015/R
34,00 € Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
10. November 2015
Zmluva o poskytnutí služby
V./388/2015/R
0,00 € Ondrej Jakubiak Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
10. November 2015
Zmluva o poskytnutí služby
V./389/2015/R
0,00 € Ing. Ján Slivinský Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. Október 2015
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
III./385/2015/R
0,00 € Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Október 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných aktivít v r. 2015
V./386/2015/R
960,00 € Štátne lesy TANAPu Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. Október 2015
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou
VII./384/2015/R
0,00 € Štátna pokladnica Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. Október 2015
Dohoda o vedeckej spolupráci
VIII./382/2015/R
Doplnená
0,00 € Geologický ústav AV ČR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
5. Október 2015
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností
VII./383/2015/R
Doplnená
0,00 € Livonec SK s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
24. September 2015
Zmluva č. PZ00006728_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
VII./381/2015/R
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
23. September 2015
Dodatok č.3 k dohode o užívaní nebytových priestorov a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním
IV./123/2008/288/2015/R
1 722,97 € Botanický ústav SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
18. September 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-0662-12
V./380/2013/287/2015/R
7 894,50 € Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
18. September 2015
Dodatok č.3 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-027-11
V./379/2012/286/2015/R
3 826,00 € Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./376/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./371/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./373/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./377/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./374/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied