Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2014
Zmluva o dielo na tlač časopisu
ZoD-01/14
Doplnená
35 640,00 € VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Geologický ústav SAV
12. Júl 2012
Zmluva o dielo na tlač časopisu
ZoD-01/12
7 408,80 € VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Geologický ústav SAV