Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí služby
VII./679/2022/R
99 894,18 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. Október 2022
Zmluva č.PF/1313/2022/107- OEMČ PF/3571/2022 o nájme priestorov UMB za účelom prenájmu skladu
IV./676/2022/R
600,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. Október 2022
Príkazná zmluva
VII./677/2022/R
17 500,00 € Mgr. Petr Štěpánek, PhD. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. Október 2022
Príkazná zmluva
VII./678/2022/R
0,00 € prof. Josef Eitzinger Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
V./675/2022/R
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
V./673/2022/R
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
V./674/2022/R
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
V./672/2022/R
Doplnená
794 409,00 € Výskumná agentúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. Október 2022
Zmluva o dielo č. ZML_ZOD_200_X_22_0029
I./671/2022/R
44 000,00 € Jadrová energetická spoločnosť Slovenska a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
13. September 2022
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0319
V./670/2022/R
Doplnená
50 399,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
7. September 2022
Zmluva o ubytovaní.
Zmluva o ubytovaní.
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied org. zložka. Správa účelových zariadení SAV Diana Olveczká
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
VII./669/2022/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. August 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0159
V./666/2022/R
61 748,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
28. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0159
V./665/2022/R
140 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
31. Máj 2022
Dodatok 4 k Dohode o užívaní nebytových priestorov a poskytovaní služieb
IV./121/2008/464/2022/R
0,00 € Matematický ústav SAV, v.v.i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
29. Marec 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri vypracovaní štúdie
V./659/2022/R
9 800,00 € Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. - KC Smolenice Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
29. Marec 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri úhrade časti nákladov
V./660/2022/R
22 500,00 € Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. - KC Smolenice Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./658/2022/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 230/2022/CSČ SAV-VS SAV
VII./657/2022/R
12,00 € Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. -Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. Marec 2022
Zmluva o spolufinancovaní
202216
35 301,76 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.