Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2022
Zmluva o spolufinancovaní
V./656/2022/R
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. Marec 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
VIII./651/2022/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. Marec 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
VIII./655/2022/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Február 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov VS na rok 2022
VII./652/2022/R
Doplnená
0,00 € Odborový zväz pracovníkov SAV, základná organizácia č.7 Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
7. Február 2022
Zmluva o dodávke výrobku č. 3/2022 - Geologica Carpathica
I./650/2022/R
Doplnená
1 620,00 € Centrum spoločných činností SAV - VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
1. Február 2022
Zmluva o poskytnutí služieb - odvoz a likvidácia IRAO
VII./649/2022/R
4 055,33 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
V./648/2022/R
Doplnená
1 891 413,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. Január 2022
Dohoda o spôsobe financovania vynaložených nákladov
V./647/2022/R
3 600,00 € ESPRIT s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
13. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202112_ZPVVI-UVoZ_SAV
Doplnená
1 891 413,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
10. Január 2022
Zmluva o výpožičke č. 8/2021
II./646/2021/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Zmluva o prevode majetku
II./644/2021/R
0,00 € Progseis, s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
24. November 2021
Zmluva o nájme č. ABO-382083/1/2021
III./643/2021/R
1 195,74 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
24. November 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 382083/1/2021
III./642/2021/R
Doplnená
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
15. November 2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci
VIII.641/2021/R
0,00 € Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR v.v.i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
9. November 2021
Mandátna zmluva
VII./630/2021/R
4 500,00 € Ing. Ondrej Sova, konateľ spoločnosti Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28. Október 2021
Zmluva o nájme priestorov UMB za účelom prenájmu skladu č.PF/3444/2021/107-OEMČ PF/1465/2021
IV./629/2021/R
408,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
18. Október 2021
Zmluva o výpožičke č.2/21
II./628/2021/R
0,00 € Centrum spoločných činností SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
11. Október 2021
Zmluva o výpožičke č. 2/2021
2/2021_CSČ SAV_ÚVZ SAV
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
28. September 2021
Zmluva o vytvorení spoločného výskumného pracoviska
II./627/2021/R
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
16. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-20-0079
V./623/2021/R
110 752,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied