Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2021
Dohoda o vzájomnej spolupráci
VIII./626/2021/R
0,00 € Štátne lesy TANAPu Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
10. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0358
V./625/2021/R
Doplnená
67 890,00 € Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
10. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0079
V./622/2021/R
186 615,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoj Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
10. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0175
V./624/2021/R
Doplnená
35 840,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku
II./620/2021/R
0,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
30. August 2021
Zmluva o výpožičke
II./621/2021/R
4 520,52 € Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
24. August 2021
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
13/2021
4 520,52 € Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied Ústav vied o Zemi SAV
23. August 2021
Dohoda o zániku Zmluvy o výpožičke č. 7/2018
II./619/2021/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
16. August 2021
Kúpno-predajná zmluva - Ford Galaxy
III./618/2021/R
2 347,00 € Peter Vranko Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28. Júl 2021
Poistná zmluva poistenia Moje auto - Ford Galaxy
VII./617/2021/R
193,68 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28. Júl 2021
Poistná zmluva poistenia Moje auto - Renault Clio Thalia
VII./615/2021/R
Doplnená
133,32 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
27. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1/2021
VII./616/2021/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
14. Jún 2021
Dohoda o spolupráci pri klimatologickom výskume vybraných jaskýň na Slovensku
VIII./614/2021/R
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
31. Máj 2021
Dohoda o odstúpení od zmluvy
II./613/2021/R
0,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
25. Máj 2021
Poistná zmluva poistenia Moje auto - Škoda Yeti
VII./612/2021/R
Doplnená
257,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
25. Máj 2021
Kúpna zmluva - prístroje do brusiarne
III./611/2021/R
56 116,30 € Metrotest s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28. Apríl 2021
Mandátna zmluva
VII./609/2021/R
Doplnená
3 400,00 € Mgr. Mária Surovcová, PhD. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
12. Apríl 2021
Zmluva o dodávke výrobku číslo 7/2021
I./608/2021/R
0,00 € CSČ SAV, VEDA vydavateľstvo SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
15. Marec 2021
Zmluva o výpožičke č. 210094 - meteorit Lenarto
III./607/2021/R
0,00 € Národní muzeum Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
8. Marec 2021
Zmluva č. 2021/02/001 na zanezpečenie služby merania
VII./605/2021/R
0,00 € SITEL s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied