Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
VII./669/2022/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. August 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0159
V./666/2022/R
61 748,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
28. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0159
V./665/2022/R
140 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
31. Máj 2022
Dodatok 4 k Dohode o užívaní nebytových priestorov a poskytovaní služieb
IV./121/2008/464/2022/R
0,00 € Matematický ústav SAV, v.v.i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
29. Marec 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri vypracovaní štúdie
V./659/2022/R
9 800,00 € Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. - KC Smolenice Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
29. Marec 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri úhrade časti nákladov
V./660/2022/R
22 500,00 € Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. - KC Smolenice Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./658/2022/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 230/2022/CSČ SAV-VS SAV
VII./657/2022/R
12,00 € Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. -Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. Marec 2022
Zmluva o spolufinancovaní
202216
35 301,76 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
9. Marec 2022
Zmluva o spolufinancovaní
V./656/2022/R
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. Marec 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
VIII./651/2022/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. Marec 2022
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2022
VIII./655/2022/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Február 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov VS na rok 2022
VII./652/2022/R
Doplnená
0,00 € Odborový zväz pracovníkov SAV, základná organizácia č.7 Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
7. Február 2022
Zmluva o dodávke výrobku č. 3/2022 - Geologica Carpathica
I./650/2022/R
Doplnená
1 620,00 € Centrum spoločných činností SAV - VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
1. Február 2022
Zmluva o poskytnutí služieb - odvoz a likvidácia IRAO
VII./649/2022/R
4 055,33 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
V./648/2022/R
Doplnená
1 891 413,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. Január 2022
Dohoda o spôsobe financovania vynaložených nákladov
V./647/2022/R
3 600,00 € ESPRIT s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
13. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202112_ZPVVI-UVoZ_SAV
Doplnená
1 891 413,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
10. Január 2022
Zmluva o výpožičke č. 8/2021
II./646/2021/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
1. December 2021
Zmluva o prevode majetku
II./644/2021/R
0,00 € Progseis, s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied