Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2021
Poistná zmluva poistenia Moje auto - Renault Clio Thalia
VII./615/2021/R
Doplnená
133,32 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
27. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1/2021
VII./616/2021/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
14. Jún 2021
Dohoda o spolupráci pri klimatologickom výskume vybraných jaskýň na Slovensku
VIII./614/2021/R
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
31. Máj 2021
Dohoda o odstúpení od zmluvy
II./613/2021/R
0,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
25. Máj 2021
Poistná zmluva poistenia Moje auto - Škoda Yeti
VII./612/2021/R
Doplnená
257,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
25. Máj 2021
Kúpna zmluva - prístroje do brusiarne
III./611/2021/R
56 116,30 € Metrotest s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
28. Apríl 2021
Mandátna zmluva
VII./609/2021/R
Doplnená
3 400,00 € Mgr. Mária Surovcová, PhD. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
12. Apríl 2021
Zmluva o dodávke výrobku číslo 7/2021
I./608/2021/R
0,00 € CSČ SAV, VEDA vydavateľstvo SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
15. Marec 2021
Zmluva o výpožičke č. 210094 - meteorit Lenarto
III./607/2021/R
0,00 € Národní muzeum Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
8. Marec 2021
Zmluva č. 2021/02/001 na zanezpečenie služby merania
VII./605/2021/R
0,00 € SITEL s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
8. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí colných služieb
VII./606/2021/R
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
3. Marec 2021
Dohoda o vysporiadaní vzájomných záväzkov
V./604/2021/R
604,56 € AG&E, s.r.o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
24. Február 2021
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./603/2021/r
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
22. Február 2021
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2021
VIII./602/2021/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
22. Február 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
VII./600/2021/R
Doplnená
0,00 € Odborový zväz pracovníkov SAV Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
17. Február 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV./599/2021/R
0,00 € AG & E, s. r. o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
9. Február 2021
Zmluva o dielo na opravy a údržbu výťahu
I./598/2021/R
0,00 € Slovakia lifts s. r. o. Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
11. December 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu "Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO"
I./597/2020/R
84 000,00 € Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. Október 2020
Zmluva o nájme priestorov UMB za účelom prenájmu skladu č.PF/1393/2020/107 OEMČ PF/2982/2020
IV./595/2020/R
408,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. Október 2020
Zmluva o nájme
III./594/2020/R
1 051,20 € Messer Tatragas spol. s.r.o., Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied