Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2020
Dohoda o vysporiadaní vzájomných záväzkov
V./584/2020/R
666,45 € Unichema spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
28. Máj 2020
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
VII./583/2020/R
2 903,23 € Generali Posťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
28. Máj 2020
Darovacia zmluva
III./582/2020/R
0,00 € Univerzita Mateja Bela Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
25. Máj 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV./581/2020/R
21 030,00 € Unichema spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. Február 2020
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2020
VIII./579/2020/R
0,00 € Slovenská geologická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
19. Február 2020
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2020
VIII./580/2020/R
0,00 € Slovenská mineralogická spoločnosť Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
17. Február 2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 210/2020/CSČ SAV-VS
VII./578/2020/R
150,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
13. Február 2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 210/2020/CSČ SAV-VS Domena "zemetrasenia.sk"
210/2020/CSČ SAV-VS
150,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV
29. Január 2020
Zmluva o výpožičke
VII./577/2020/R
1 184,00 € Geografický ústav SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. Január 2020
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./576/2019/R
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
18. December 2019
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
VII./573/2019/R
0,00 € RAINSIDE s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. December 2019
Zmluva č.156/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
VII./575/2019/R
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. December 2019
Zmluva č. 156/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
156/2019/CSČ SAV-VS
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akdémie vied, organizačná zložka VS Ústav vied o Zemi SAV
5. December 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./574/2019/R
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. November 2019
Zmluva o dielo
I./572/2019/R
0,00 € Ing. Lucia Paulíková Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. November 2019
Rámcová kúpna zmluva - kúpa plynov č. 382083/1/2019
III./571/2019/R
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. November 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia
VIII./570/2019/R
Doplnená
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. November 2019
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
VIII./569/2019/R
0,00 € Fakulta prírodných vied UMB, Matematický ústav SAV, Ústav informatiky SAV, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
24. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2019/CSČ SAV-VS
VII./568/2019/R
15,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2019/CSČ SAV-VS Domena geomag.sk
203/2019/CSČ SAV-VS
150,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Ústav vied o Zemi SAV