Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
114/2022
1 488,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213541_Z
1 488,00 € SULKA, s.r.o. Slovenská správa ciest
11. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213228_Z
1 488,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
18. Október 2022
Dohoda o urovnaní
1/2022/EO/DOU
1 488,00 € Ján Vansa Národná zoologická záhrada Bojnice
30. September 2022
prenájom učebne
NZ/10/2022
1 488,00 € Základná škola International House Bratislava
19. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229856_Z
1 488,00 € ALGATECH s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
8. August 2022
Zmluva o dielo
2236/2022/NPPC-VÚRV
1 488,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum RWA Slovakia, spol. s.r.o.
29. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
1 488,00 € Peter Bilický Obec Lipová
22. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok 2021/2022, Číslo zmluvy – 2020-1-SK01-KA103-077726
180040/292/2022
1 488,00 € Michaela Gonová Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20226178_Z
1 488,00 € OMES spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
143-E.4/2022
1 488,00 € MUDr. Margita Orságová, s.r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
14. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223417_Z
1 488,00 € KIN.SKY s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17. December 2021
Zmluva na vykonávanie upratovacích služieb
SprO/720/21
1 488,00 € Vladimír Kelemen KEDO Okresný súd Rožňava
3. December 2021
Kúpna zmluva
Z202124039_Z
1 488,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
8. September 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 103/2021
9013/0129/21
1 488,00 € Bc. Natália Klementová Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Jún 2021
Agreement on Providing Financial Support for the Traineeship Within the Programme Countries for the Academic Year 2020/2021 Agreement No. 55/ 2020/2021
UPJŠ - 283/2021
1 488,00 € EWA AWADA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Jún 2021
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu č. Z-2/2021/E-SMŠ
20/2021
1 488,00 € Slovenská republika - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
31. Máj 2021
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu č. Z-6/2021/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
222021/ŠVPS/RNM/Z-6/2021/E-SMŠ
1 488,00 € Slovenská republika - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
11. Máj 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-19/2021/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
36/2021/ŠVPS/RLC Z-19/2021/E-SMŠ
1 488,00 € Slovenská republika - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
10. Máj 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-23/2021/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
172021
1 488,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Bardejov