Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu “Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO“
Z/2020/2566/IX/FMFI/DEK
324 000,00 € Ústav vied o Zemi SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. December 2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2020/2536/IV/FMFI/DEK
7,05 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. December 2020
TRAINEESHIP AGREEMENT
Z/2020/2539/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Brno University of Technology, Faculty of chemistry Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. November 2020
Zmluva o dielo (uzatvorená v súlade s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon)
Z/2020/2472/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Ivan Mikulec, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. November 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Z/2020/2464/IX/FMFI/DEK
17 524,00 € Astros Solutions s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. November 2020
Project: Enhancement of research excellence in Mathematics Teacher Knowledge MaTeK
Z/2020/2458/XIV/FMFI/DEK
0,00 € UNIVERZITA KARLOVA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. November 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-BY-RD-19-0019
D/2020/2386/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. November 2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2388/II/FMFI/DEK
4 032,00 € Optik Instruments s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. November 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2335/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Elizaveta Shabalina Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. November 2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2327/II/FMFI/DEK Rok pridania 2020
4 428,00 € D-Ex Instruments, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. November 2020
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR THE USE OF VASP BY ACADEMIC OR NON-PROFIT RESEARCH INSTITUTIONS
Z/2020/2315/XIV/FMFI/DEK
1 500,00 € Georg Kresse Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. November 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2264/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. November 2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/2252/III/FMFI/OCOZ
30 564,54 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. November 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0303
D/2020/2248/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. November 2020
GRANT AGREEMENT NUMBER 101007299 — SAFEMILK
Z/2020/2246/XI/FMFI/DEK
660 790,00 € POWERTEC SRO (PTEC), TERMESZETTUDOMANYI KUTATOKOZPONT (RCNS), MAGYAR TEJGAZDASAGI KISERLETI INTEZET KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (HDRI), ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (NKUA), NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Október 2020
Kúpna zmluva
Z/2020/2213/II/FMFI/DEK
43 320,00 € KVANT spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Október 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2190/I/FMFI/DEK
150,00 € Doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat. DSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Október 2020
Dohoda o hosťovaní
RD/2020/2193/XIV/FMFI/DEK
1 001,78 € Mgr. Sofiia HYRYCH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Október 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2159/I/FMFI/DEK
15 600,00 € Ing. Anton Lisý - ATEL Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Október 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu EUROfusion
Z/2020/2154/XI/FMFI/DEK
10 588,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky