Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2020
Smlouva o dílo a o zpracování osobních údaju
Z/2020/94/I/FMFI/DEK
80,00 € www.scio.cz, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. Január 2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2020/3/III/FMFI/OCOZ
26 278,85 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. December 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2810/I/FMFI/CPP
32 817,48 € TEAM - builders, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. December 2019
FRAMEWORK COLLABORATION AGREEMENT
Z/2019/2906/IX/FMFI/CPP
0,00 € Nuclear Physics Institute of the CAS, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. December 2019
Dohoda o spolupráci
Z/2019/2889/IX/FMFI/CPP
0,00 € Francisk Skorina Gomel State University Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky
12. December 2019
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. Z/2019/1932/I/FMF/CPP
D/2019/2830/I/FMFI/CPP
2 052,00 € TEAM - builders, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. December 2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov v rámciprojektu EUROfusion (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 19.2.2015
D/2019/2777/IX/FMFI/CPP
10 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky
5. December 2019
Dohoda o hosťovaní
Z/2019/2776/XIV/FMFI/CPP
0,00 € Esmat Barzanouni Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky
5. December 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/2761/III/FMFI/OCOZ
19 394,30 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. December 2019
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V oblasti Herný dizajn
Z/2019/2767/IX/FMFI/CPP
0,00 € Filmová a televízna fakulta Vysoká Škola Múzických Umení Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2019/2702/III/FMFI/OCOZ
10 277,59 € SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky
28. November 2019
Kúpna zmluva
Z/2019/2697/II/FMFI/CPP
4 080,00 € SHIMADZU Handelsgesellschaft m.b.H Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
26. November 2019
Zmluva o poskytnutí služby
Z/2019/2658/III/FMFI/CPP
800,00 € Centrum biovied Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
13. November 2019
Kúpna zmluva
Z/2019/2543/II/FMFI/CPP
4 891,20 € LACOMED SK spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. November 2019
Kúpna zmluva
Z/2019/2505/II/FMFI/CPP
5 976,00 € Staton, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky,fyziky a informatiky
6. November 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/2473/III/FMFI/OCOZ
28 105,94 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
6. November 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/11/2017/OVO/UK
ČZ/2019/2454/II/FMFI/OCOZ
13 837,86 € Techteam, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
5. November 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2458/I/FMFI/CPP
150,00 € Doc. RNDr. Martin Čadek, CSc Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky
5. November 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2448/I/FMFI/CPP
8 312,00 € REGALSISTEM s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky
5. November 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2459/I/FMFI/CPP
150,00 € Doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky