Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0382
D/2020/1403/XI/FMFI/DEK
279 989,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Júl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-19-0371
Z/2020/1402/XI/FMFI/DEK
146 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Júl 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Z/2020/1388/XI/FMFI/DEK
15 000,00 € Tila s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Júl 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Z/2020/1393/XI/FMFI/DEK
19 656,00 € KVÁNT spol. s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1344/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Júl 2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1337/III/FMFI/OCOZ
64 694,53 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Júl 2020
Zmluva o zabezpečení praxe študenta vysokej školy
Z/2020/1332/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0220 v znení jej platných dodatkov
D/2020/1321/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APW-15-0576
D/2020/1307/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Júl 2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0580 v znení jej platných dodatkov
D/2020/1280/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1260/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Pavel Topfer, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1261/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Júl 2020
Zmluva o štipendijnom programe
Z/2020/1259/XIV/FMFI/DEK
0,00 € GENETON s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Júl 2020
Darovacia zmluva
Z/2020/1252/VIII/FMFI/DEK
5 700,00 € Národná banka Slovenska Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1254/I/FMFI/DEK
4 250,00 € Richard Gierlinger Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Júl 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0560
D/2020/1255/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Ústav vied o Zemi SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1242/I/FMFI/DEK
2 256,00 € DILMUN SYSTEM, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Júl 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1230/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Eva Fišerová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Júl 2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0560 v znení jej platných dodatkov
D/2020/1225/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Jún 2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1213/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Jan Schee, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky