Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Apríl
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/592/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Juraj Kyselica, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6.
Apríl
2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA A METEOROLÓGIA
Z/2021/594/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
Marec
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/546/I/FMFI/DEK
4 800,00 € Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
Marec
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/548/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Roman Lietava, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Marec
2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/535/IV/FMFI/DEK
222,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Marec
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/509/I/FMFI/DEK
50,00 € doc. PhDr. Radka Dofková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Marec
2021
DODATOK Č.l K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
D/2021/480/III/FMFI/DEK
0,00 € MIOMED s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
Marec
2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/420/IV/FMFI/DEK
478,20 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
Marec
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom vedecko-vývojovom pracovisku
D/2021/419/XIV/FMFI/DEK
2 000,00 € Indícia, n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Marec
2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/380/IV/FMFI/DEK
82,70 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Marec
2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA A METEOROLÓGIA
Z/2021/378/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Február
2021
Cooperation Agreement in project implementation concluded according to Section 269 Subsection 2 of Act no. 513/1991 ColL Commercial Code as amended (hereinafter referred to as the "Agreement")
Z/2021/285/IX/FMFI/DEK
25 000,00 € University of Bern acting through its Astronomical Inštitúte Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22.
Február
2021
Partnership Agreement
Z/2021/270/IX/FMFI/DEK
318 085,00 € Astronomickýústav AV ČR, v.v.i., Masarykova Univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Instituto de Astrofísica de Canarias, Univerzita Karlova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Február
2021
ZMLUVA OPTIMA
Z/2021/251/IV/FMFI/DEK
90,22 € Air Products Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Február
2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/252/IX/FMFI/DEK
0,00 € 2. Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Február
2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/157/IX/FMFI/DEK
0,00 € 1. súkromné gymnázium v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Február
2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/158/IX/FMFI/DEK
0,00 € Spojená škola Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Február
2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/153/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Metodova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Február
2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/156/IX/FMFI/DEK
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4.
Február
2021
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2021/152/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium, Grôsslingová 18, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »