Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1471/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. František Krčma, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1472/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. František Krčma, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Jún 2023
Consortium Agreement
Z/2023/1442/XI/FMFI/DEK
0,00 € Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences, ATLANT 3D Nanosystems Aps, National Yang Ming Chiao Tung University Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
Z/2023/1431/IX/FMFI/DEK
6 000,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Jún 2023
Partnerská smlouva
Z/2023/1418/XI/FMFI/DEK
7 300,00 € České vysoké učení technické v Praze Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Jún 2023
Zmluva o nájme číslo: ABO - 151059/1/2023
Z/2023/1399/IV/FMFI/DEK
122,30 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1370/I/FMFI/DEK
200,00 € Professor Dariusz Ucinski Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Jún 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0308
D/2023/1361/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1284/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Dr. Michael Winkler Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1277/I/FMFI/DEK
6 000,00 € Alistair Knott, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1282/I/FMFI/DEK
50,00 € doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Jún 2023
Cooperation Agreement in project implementation
Z/2023/1267/XI/FMFI/DEK
15 892,00 € University of Vienna, Department of Astrophysics of the Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
31. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO
Z/2023/1226/I/FMFI/DEK
12 000,00 € MESA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1211/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. Máj 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1187/I/FMFI/DEK
150,00 € Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Máj 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/1128/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Luis Javier Fernández Menéndez Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Máj 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1126/I/FMFI/DEK
100,00 € Mgr. RNDr. Ján Šimkanin, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Máj 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/1125/I/FMFI/DEK
100,00 € Dr. Mgr. Matúš Benko Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Máj 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/1044/XIV/FMFI/DEK
700,00 € Neelmani NEELMANI Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Máj 2023
PURCHASE CONTRACT
Z/2023/991/XI/FMFI/DEK
45 491,00 € EDLIN, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky