Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1192/XI/FMFI/DEK
0,00 € Inštitúte of Physics Belgrade Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1190/XI/FMFI/DEK
0,00 € Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1151/I/FMFI/DEK
12 000,00 € MESA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1120/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Vĕra Kůrková, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1108/I/FMFI/DEK
13 345,20 € IGES s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16.
Jún
2021
Zmluva o údržbe č. 2021 003 PS 893
Z/2021/1119/III/FMFI/DEK
729,00 € SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14.
Jún
2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/1076/III/FMFI/OCOZ
100 671,70 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1043/I/FMFI/DEK
2 602,00 € IQ Capital s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3.
Jún
2021
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0202
D/2021/1015/XI/FMFI/DEK
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1009/II/FMFI/DEK
5 280,00 € KVANT spol. s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1010/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
Jún
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-17-0320
D/2021/1005/IX/FMFI/DEK
12 000,00 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
Jún
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0216
D/2021/1011/XI/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/997/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
Jún
2021
RESEARCH INFRASTRUCTURE ACCESS AGREEMENT N° 35967/1/2020-1-RD-EUFRAT-HADES
Z/2021/996/XI/FMFI/DEK
0,00 € The Joint Research Centre ofthe European Commission, University of Muenster, Institute of Nuclear Physics Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28.
Máj
2021
DODATOK č. 3 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0202
D/2021/982/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ústav merania SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0053
D/2021/979/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Máj
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/961/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. František Mráz, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Máj
2021
Zmluva o nájme číslo: ABO - 151059/1/2021
Z/2021/958/IV/FMFI/DEK
113,72 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Máj
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/962/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. RNDr. Ivana Černá, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »