Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/504/I/FMFI/DEK
50,00 € doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/502/I/FMFI/DEK
50,00 € doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/503/I/FMFI/DEK
50,00 € Dr. Mgr. Matúš Benko Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/505/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Martina Višňovská, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/443/I/FMFI/DEK
5 982,00 € RNDr. Juraj Pálenik-3P Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Marec 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 038/2019/OPII/VA
D/2022/448/XI/FMFI/DEK
1 312 919,15 € Výskumná agentúra Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-PL-21-0073
Z/2022/385/XI/FMFI/DEK
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-PL-21-0025
Z/2022/384/XI/FMFI/DEK
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/380/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
3. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/378/I/FMFI/DEK
17 740,80 € DevelopNet, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Marec 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
CZ/2022/364/III/FMFI/DEK
13 350,16 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Marec 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0308
D/2022/355/XI/FMFI/DEK
0,00 € Matematický ústav SAV, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Február 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/352/I/FMFI/DEK
50,00 € Dr. Regina Rudawska, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Február 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV -18 -0014
D/2022/296/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Február 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0303
D/2022/253/XI/FMFI/DEK
0,00 € Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Február 2022
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI na rok 2022
Z/2022/233/IX/FMFI/DEK
0,00 € Gymnázium Metodova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Február 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/200/I/FMFI/DEK
50,00 € Ing. Matej Lexa, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Február 2022
DODATOK č. 1 ZMLUVA O SPOLOČNOM PRACOVISKU
D/2022/197/XIV/FMFI/DEK
0,00 € EDICO SK, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Február 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/192/I/FMFI/DEK
100,00 € prof. Paolo Milazzo, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Február 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/193/I/FMFI/DEK
4 400,00 € Mgr. Daniela Olejárová Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky