Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/887/I/FMFI/DEK
500,00 € Nicole Vella Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu Aplikovaná matematika v študijnom odbore Matematika
RD/2023/863/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Apríl 2023
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE COORDINATOR AND THE PARTNER
Z/2023/844/XI/FMFI/DEK
33 780,00 € International Astronomical Union (IAU) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Apríl 2023
Marie Sklodowska Curie Doctoral Network – Consortium Agreement based on DESCA
Z/2023/835/XI/FMFI/DEK
40 800,00 € Universitaet Hamburg+ 6 ďalších Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
17. Apríl 2023
PURCHASE CONTRACT
Z/2023/836/II/FMFI/DEK
158 600,00 € Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Apríl 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
Z/2023/786/III/FMFI/DEK
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Apríl 2023
Hosting Agreement
Z/2023/764/XIV/FMFI/DEK
1 700,00 € Dr. Vahideh ILBEIGI Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/745/I/FMFI/DEK
50,00 € doc. Andre Sopczak, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. Apríl 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/727/I/FMFI/DEK
50,00 € Ing. Matej Lexa, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
29. Marec 2023
EUROfusion Consortium Agreement under Horizon Europe
Z/2023/666/XI/FMFI/DEK
0,00 € Max-Planck-Gesellschaft, represented by Max-Planck Institut für Plasmaphysik, Germany + 30 ďalších Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/647/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Oleksandra Ivanova, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2023
GRANT AGREEMENT Project 101052200 — EUROfusion
Z/2023/636/XI/FMFI/DEK
709 798,10 € MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV (MPG)+26 ďalších Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Marec 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš číslo Hu- 23-03-22-DN
Z/2023/646/IV/FMFI/DEK
356,00 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu EUROfusion
Z/2023/632/IX/FMFI/DEK
0,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Marec 2023
BILATERAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT FOR THE GRANT AGREEMENT NO. 825051: ACCELERATING PHOTONICS DEPLOYMENT VIA ONE STOP SHOP ADVANCED TECHNOLOGY ACCESS FOR RESEARCHERS
Z/2023/637/XI/FMFI/DEK
0,00 € Leibniz Institute of Photonic Technology Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
Z/2023/629/XI/FMFI/DEK
6 048,00 € Vision Systems, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24. Marec 2023
Cooperation Agreement in project implementation
Z/2023/627/XI/FMFI/DEK
8 000,00 € University of Stuttgart, Inštitúte of Spaee Systems Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Marec 2023
Zmluva č. 39/2023 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z/2023/594/XIV/FMFI/DEK
173 520,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z/2023/593/III/FMFI/DEK
155,00 € SWAN, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. Marec 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš číslo Hu- 23-03-08-DN-1
Z/2023/572/IV/FMFI/DEK
79,70 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky