Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2022
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
095/2022/FUSAVvvi
0,00 € Paulo Eduardo de Faria Junior Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2022
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
097/2022/FUSAVvvi
0,00 € Iaroslav Zhumagulov Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2022
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
093/2022/FUSAVvvi
0,00 € Benedikt Scharf Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2022
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
096/2022/FUSAVvvi
0,00 € Stefan Hartl Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2022
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
092/2022/FUSAVvvi
0,00 € Michael Barth Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2022
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
094/2022/FUSAVvvi
0,00 € Andreas Costa Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
30. August 2022
Dohoda č. 089/2022/FUSAVvvi o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
089/2022/FUSAVvvi
0,00 € Dr. Peter Švec ml. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. August 2022
Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-21-0297
087/2022/FUSAVvvi
62 040,00 € Ústav polymérov SAV, v.v.i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. August 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
085/2022/FUSAVvvi
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
19. August 2022
Dohoda o preplateni cestovnych nahrad
086/2022/FUSAVvvi
0,00 € prof. Yuriy Plevachuk Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 1372/03/01
082/2022/FUSAVvvi
Doplnená
131 558,40 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. August 2022
DOHODA MEDZI SPOLOČNÝMI PREVÁDZKOVATEĽMI_SASPRO 2
081/2022/FUSAVvvi
0,00 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
12. August 2022
Dohoda č. 080/ 2022/ FUSAVvvi o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
080/2022/FUSAVvvi
0,00 € doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
11. August 2022
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
079/2022/FUSAVvvi
0,00 € Lukáš Košťál Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ISOLDE CERN
073/2022/FUSAVvvi
50 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. August 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
076/2022/FUSAVvvi
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. August 2022
Zmluva o presune zamestnancov FU SAV, v. v. i. do UI SAV, v. v. i. a príslušných opatreniach a ekonomických záležitostiach
078/2022/FUSAVvvi
0,00 € Ústav informatiky SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. August 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
075/2022/FUSAVvvi
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. August 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
077/2022/FUSAVvvi
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. August 2022
Zmluve o podmienkach poskyt. účel.prostriedkov na rieš. proj. APVV-21-0335
072/2022/FUSAVvvi
Doplnená
13 737,00 € Ústav polymérov SAV, v.v.i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.