Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
074/2022/FUSAVvvi
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0297
071/2022/FUSAVvvi
210 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
28. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0272
069/2022/FUSAVvvi
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
28. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0335
068/2022/FUSAVvvi
220 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Júl 2022
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
066/2022/FUSAVvvi
0,00 € Mária Poláčková Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. Jún 2022
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
061/2022/FUSAVvvi
0,00 € Omar Fekih-Hassen Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
13. Jún 2022
Zmluva o dlhodobom prenájme obalov č. 2022/05/03 MH
057/2022/FUSAVvvi
2 280,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. Jún 2022
Dohoda o prevode finančných prostriedkov
051/2022/FUSAVvvi
0,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
10. Máj 2022
Zmluva o prevode výdavkov
043/2022/FUSAVvvi
0,00 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. Máj 2022
International internship agreement as part of the training: Engineer - Master’s Degree
040/2022/FUSAVvvi
0,00 € Chirac Paul Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. Máj 2022
Dod. c.3 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-17-0352
036/2022/FUSAVvvi
2 710,00 € Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
3. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-17-0352
037/2022/FUSAVvvi
3 024,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
28. Apríl 2022
Dod. c4 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov spoluriesitelskej organizacii na riesenie ulohy c. APVV-17-0560
038/2022/FUSAVvvi
7 900,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
28. Apríl 2022
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
029/2022/FUSAVvvi
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. Apríl 2022
Zmluva o rozúčtovaní spoločných nákladov
202224
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
13. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202112_ZPVVI-FU_SAV
Doplnená
2 057 174,00 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.