Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
ProFi Extra
2409697295
1 661,88 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne iného členského štátu Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia - Cyrilometodské dni 2024
153 / 2024
0,00 € Obec Most pri Bratislave Malokarpatské osvetové stredisko Modra
2. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
140 / 2024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Malokarpatské osvetové stredisko Modra
2. Júl 2024
Zmluva o dielo - technické zabezpečenie - predstavenie Mandarínkova izba
141 / 2024
4 500,00 € GEDUR Production s.r.o. Malokarpatské osvetové stredisko Modra
26. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany
154 / 2024
0,00 € Mgr. Kvetoslava Bujnová Malokarpatské osvetové stredisko Modra
18. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela
602024
500,00 € Milan Konfráter Malokarpatské múzeum v Pezinku
18. Jún 2024
Zmluva o vytvorní diela
612024
210,00 € Ing. Andrej Slamka Malokarpatské múzeum v Pezinku
17. Jún 2024
Zmluva o prenájme priestorov na výstavu Salón výtvarníkov 2024
139 / 2024
3 600,00 € LE&TO, s.r.o. Malokarpatské osvetové stredisko Modra
13. Jún 2024
Zmluva č. 2137 o poskytovaní služieb pultu centralizovanej ochrany
592024
674,60 € Ochranná služba s.r.o. Malokarpatské múzeum v Pezinku
6. Jún 2024
Zmluva o dielo
582024
8 751,00 € Galbis, s.r.o. Malokarpatské múzeum v Pezinku
3. Jún 2024
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
131 / 2024
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava Malokarpatské osvetové stredisko Modra
29. Máj 2024
Licenčná zmluva - Salón výtvarníkov 2024
103 / 2024
0,00 € Ateliér Tóth s.r.o. Malokarpatské osvetové stredisko Modra
29. Máj 2024
Zmluva o dielo - hudobné vystúpenie - Výtvarné spektrum 2024
60 / 2024
125,00 € Marina Kertészová Malokarpatské osvetové stredisko Modra
29. Máj 2024
Zmluva o dielo - hudobné vystúpenie - Výtvarné spektrum 2024
59 / 2024
125,00 € Martina Janegová Malokarpatské osvetové stredisko Modra
28. Máj 2024
poistná zmluva
562024
23,45 € UNIQA poisťovňa, a.s. Malokarpatské múzeum v Pezinku
28. Máj 2024
Dodatok č. 3-2024 k Zmluve č. 11150088 zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
572024
0,00 € Marius Pedersen Malokarpatské múzeum v Pezinku
28. Máj 2024
Poistná zmluva č. 9127004824
552024
80,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Malokarpatské múzeum v Pezinku
27. Máj 2024
Mandátna zmluva
113 / 2024
69 000,00 € KRAUS Co., s.r.o. Malokarpatské osvetové stredisko Modra
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - Bratislavské metamorfózy 2024
104 / 2024
120,00 € Národné osvetové centrum Malokarpatské osvetové stredisko Modra
7. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme priestorov - Zahrajte mi muzikanti 2024
102 / 2024
750,00 € Stredisko Kultúry Bratislava - Nové Mesto Malokarpatské osvetové stredisko Modra