Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_sajtlava
0,00 € Peter Šajtlava Slovenská akadémia vied
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
20151223_promatech_dodatok1
0,00 € Technicko-hospodárska spraa ústavov SAV Slovenská akadémia vied
29. December 2015
Zmluva o spolupráci
20151222_spolupraca
Doplnená
0,00 € Miaistentvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
28. December 2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
010/2009/4.2./OPVaV/D05
3 300,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
28. December 2015
SAV THS Dodatok
THS/2015
0,00 € SR-Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenská akadémia vied SR-Slovenská akadémia vied
23. December 2015
Zmluva o spolupráci pri organizácii kultúrneho podujatia
20151221_more
3 000,00 € More, o. z. Slovenská akadémia vied
23. December 2015
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU č. 92/CEZ-SK/201 5/2016/2017/2018
92/CEZ-SK/201 5/2016/2017/2018
23,89 € ČEZ Slovensko, s.r.o. Slovenská akadémia vied
23. December 2015
SPONZORSKÁ ZMLUVA
20151222_techniserv
1 500,00 € TECHNISERV s.r.o. (sponzor) Slovenská akadémia vied (obdarovaný)
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1230/02/02a
161/2015/EK
Doplnená
201 744,00 € Neuroimunologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1633/03/01 - a
58_15
204 581,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
21. December 2015
SPONZORSKÁ ZMLUVA
20151221_sponzor_stengl
500,00 € Stengl Consulting, s.r.o. Slovenská akadémia vied
21. December 2015
Dohoda o ukončení Kúpne j zmluvy č. Z201534941_Z
Z201534941_Z
0,00 € MALÉ CENTRUM, s.r.o . Slovenská akadémia vied
21. December 2015
Sponzorska zmluva
20151221_sponzor_softip
1 500,00 € SOFTIP a.s. Slovenská akadémia vied
18. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1628-03-02-a
682015 UP
Doplnená
193 542,00 € Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied Slovenská akadémia vied
17. December 2015
Príkazná zmluva
1292015-ZH
100,00 € Dr. Julián Aragonés Lopéz Slovenská akadémia vied
17. December 2015
Príkazná zmluva
1302015-ZH
100,00 € Costa Pedro M. Slovenská akadémia vied
17. December 2015
Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov c. 1628/03/02-a
1332015-ZH
Doplnená
193 542,00 € Ústav polymérov SAV Slovenská akadémia vied
17. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1633/03/01-a
1312015-ZH
Doplnená
204 581,00 € Elektrotechnický ústav SAV Slovenská akadémia vied
17. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1340/03/03-a
1322015-ZH
Doplnená
208 578,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
16. December 2015
Zmluva na poskytovanie služby
01_2015_JEOL
Doplnená
168 300,00 € JEOL (EUROPE) SAS Slovenská akadémia vied