Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2015
Zmluva o poskyt.fin.prostr 0035/01/02-a
16/2015/EK
Doplnená
201 745,00 € Virologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00179762_001-2015
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Príkazná zmluva
942015-ZH
300,00 € RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, PhD Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Prikazna zmluva
952015-ZH
300,00 € PH Dr. Sandra Essbauer Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00088405_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Prikazna zmluva
962015-ZH
300,00 € dr. Géza I. Márk Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Prikazna zmluva
972015-ZH
300,00 € Dr. Slaven Erceg Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Prikazna zmluva
932015-ZH
300,00 € Dr. Attila Bonyár Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00088406_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Príkazná zmluva
842015-ZH
300,00 € RNDr. Milan Svoboda, CSc. Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
792015-ZH
300,00 € Dr. Daniela Dorner Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
752015-ZH
300,00 € Prof Abhay Pandit Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
742015-ZH
300,00 € Dr. Chandra Prasad Giri Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
882015-ZH
300,00 € Prof. Dr. Guido Burkard Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
892015-ZH
300,00 € Dr. Tom Lindfors Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
872015-ZH
300,00 € MUDr. Pavla Čermáková Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
812015-ZH
300,00 € Ass. prof. Dr. Peter Rabl Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
802015-ZH
300,00 € Doc. Radim Valenčík, CSc. Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
912015-ZH
300,00 € RNDr. Jiří Pfleger, CSc. Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Mandatory contract
832015-ZH
300,00 € Dr. Hanne Appelqvist Slovenská akadémia vied