Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
632015-ZH
300,00 € Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
562015-ZH
300,00 € Doc. RNDr. Anna Macková, PhD. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
412015-ZH
300,00 € Prof. Gábor Vertésy, DrSc. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
472015-ZH
300,00 € Dr. Tamás Szorényi Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
492015-ZH
300,00 € doc. Ing. Petr Humpolíček, PhD. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
642015-ZH
300,00 € Univ. Prof. Dr. Gottfried Strasser Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory Contract - príkazná zmluva
392015-ZH
300,00 € Zaqarashvili Teimuraz Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
432015-ZH
300,00 € Prof. Vilmos Voigt Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
452015-ZH
300,00 € Dr. Brice Rotureau Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
512015-ZH
300,00 € Prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
552015-ZH
300,00 € Prof. Dr. Michael Wolf Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
582015-ZH
300,00 € Prof. Dr. Martin Kleinsteuber Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411020699
2 347,12 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
532015
300,00 € Assoz. Prof. Mag. Dr. Wolfgang Duer Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
542015-ZH
300,00 € RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
402015-ZH
300,00 € Dr. Denys Malyshev Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
422015-ZH
300,00 € Prof. Jussi Haukioja Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
442015-ZH
300,00 € Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
502015-ZH
300,00 € Assoc. prof. Xiaoyang Wang Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Príkazná zmluva
572015-ZH
300,00 € Prof. Martin Weiter Slovenská akadémia vied