Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100010730
1 487,76 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100059207
270,01 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100010757
421,91 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100010722
838,34 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
spp-4100010749
821,17 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
300/2021
100,00 € Dr. Kapal Dev Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
318/2021
100,00 € Dr Malin Tälle Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
305/2021
100,00 € Prof. Atiqur Rahman Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
309/2021
100,00 € Dr. Cristina Balagna Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
315/2021
100,00 € Professor Sergio E. ULLOA Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
298/2021
100,00 € prof. Ernesto Medina Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
289/2021
100,00 € Assoc. Prof. Dr. Jasper van Vliet Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
290/2021
100,00 € Franck Marchis Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
285/2021
100,00 € Doc. Martin Kalbáč Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
280/2021
100,00 € Prof. Ing. Ivo Provazník, PhD. Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
292/2021
100,00 € Prof. Vicente Martín Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
287/2021
100,00 € Dr. Joffre Gutierrez Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
277/2021
100,00 € Dr. Abdulhakim Abdi Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
278/2021
100,00 € Dr. Arthur Suvorov Slovenská akadémia vied
30. November 2021
Príkazná zmluva
279/2021
100,00 € Dr V.S. Steve Burroughs Slovenská akadémia vied