Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2021
Príkazná zmluva
262/2021
100,00 € Prof. Roman Horváth Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
257/2021
100,00 € Dr. Jasmina Vidic Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
252/2021
100,00 € Prof. Dr hab Krystyna Waszak Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
253/2021
100,00 € Dr. Marcin Pawlowski Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
244/2021
100,00 € Dr. Zsolt E. Horváth Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
245/2021
100,00 € doc. Ing. Dušan Oráč PhD. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
246/2021
100,00 € prof. RNDr. Renáta Oriňáková DrSc. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
251/2021
100,00 € Dr. Tamás Paár Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
256/2021
100,00 € Ing. Jan Růžička, PhD. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
260/2021
100,00 € Hugo Jales Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
242/2021
100,00 € doc. Ing. Jitka Malcharcziková PhD. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
239/2021
100,00 € doc. Ing. Kristína Machová PhD. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
241/2021
100,00 € Mgr. Valéria Bankóová Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
250/2021
100,00 € PhDr. Ing, Ján Svoboda, PhD. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
247/2021
100,00 € Madhusanka Liyanage Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
232/2021
100,00 € Dr. Arkady Krasheninnikov Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
238/2021
100,00 € Ing, Jitka Fialová MSc., PhD. Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
235/2021
200,00 € Dr. Katalin Balázsi Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
237/2021
100,00 € Dr. Peter Maroti Slovenská akadémia vied
16. November 2021
Príkazná zmluva
254/2021
100,00 € Professor Gian Luca Garagnani Slovenská akadémia vied