Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2021
Business TV_Trenčianske Teplice
SSP-2109-19090001151-16
316,80 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí financií č. 3007/01/01
224/2021
123 444,00 € Univerzita Komenského Slovenská akadémia vied
30. September 2021
SASPRO 2_ zmluva o poskytnutí fin. prostr. 2130/01/01
221
Doplnená
199 566,00 € Slovenská technická univerzita Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Business Internet_DNV
SSP-2109-19090001151-10
720,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Business Internet_Trenčianske Teplice
SPP-2109-19090001151-9
249,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí financií č. 1085/01/02
225/2021
Doplnená
204 912,00 € Neuroimunologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí financií č. 1005/01/01
226/2021
Doplnená
204 912,00 € Elektrotechnický ústav SAV Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Business Internet_Šarišské Michaľany
SPP-2109-19090001151-8
3 000,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
30. September 2021
SASPRO 2_ zmluva o poskytnutí fin. prostr. 1152/01/01
222
Doplnená
222 912,00 € Ústav materiálového výskumu SAV Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Priame hlasové pripojenie_PLV
SSP-2109-19090001151-12
1 260,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí financií č. 3154/01/02
223/2021
Doplnená
185 166,00 € Univerzita Komenského Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Priame hlasové pripojenie_Štefánikova 49
SSP-2109-19090001151-14
930,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Priame hlasové pripojenie_PMV
SPP-2109-19090001151-4
600,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Priame hlasové pripojenie_Šarišské Michaľany
SSP-2109-19090001151-11
348,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
30. September 2021
Priame hlasové pripojenie
SSP-2109-19090001151-15
120,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
29. September 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_bowen
70,00 € Christopher Rhys Bowen Slovenská akadémia vied
29. September 2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122125973
69,90 € Západoslovenská distribučná, a. s. Slovenská akadémia vied
24. September 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_cortes
70,00 € Santiago Sanchez-Cortes Slovenská akadémia vied
24. September 2021
Príkazná zmluva
220/2021
100,00 € Dr. Ekaterina Paerschke Slovenská akadémia vied
23. September 2021
Firma & Ochrana
20210922_uniqa_trencianske
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Slovenská akadémia vied