Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. August 2021
Príkazná zmluva
200/2021
100,00 € Dr. Csaba Balázsi, PhD., DSc. Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
202/2021
100,00 € Prof. Dr. Jaroslav Fabian Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
201/2021
100,00 € Ass. Prof. Dr. Richard Wilhelm Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
199/2021
100,00 € Ing. Matúš Gajdoš, PhD. Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
192/2021
500,00 € Miklós Koren Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive
20210712_zse drive
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Slovenská akadémia vied
28. Júl 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20210719_SAV-VanLu
0,00 € Van Lu (príkazník) Slovenská akadémia vied (príkazca)
23. Júl 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
3/2021-OUTN-SAV
0,00 € Okresný úrad Trenčín (odovzdávajúci) Slovenská akadémia vied (preberajúci)
22. Júl 2021
MANDATE CONTRACT
20210719_turcu
70,00 € Ioan TURCU Slovenská akadémia vied
20. Júl 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_ledinsky
70,00 € RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
Príkazná zmluva
189/2021
100,00 € prof. Sally Shortall Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
Príkazná zmluva
190/2021
100,00 € Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
Príkazná zmluva
186/2021
100,00 € prof. Stefano Cinti Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
MAN0ATE CONTRACT
prikazna_pruncu
70,00 € Catalin lulian Pruncu Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
MANDATE CONTRACT
prikazna_hricovini
70,00 € Karol Hricovini Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
Príkazná zmluva
191/2021
100,00 € Dr. Sergey Adonin Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
Príkazná zmluva
188/2021
100,00 € Dr. Surajit Borkotokey Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
Príkazná zmluva
187/2021
100,00 € PhDr. Bohdan Zilynskyj, PhD. Slovenská akadémia vied
16. Júl 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_rohanova
70,00 € Dana Rohanová Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
174/2021
100,00 € Dr. Carla Bittencourt Slovenská akadémia vied