Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č: TS/14/0022-3
TS/14/0022-3
8 852,28 € Siemens s. r. o. Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
181/2021
100,00 € prof. Anita Adamczyk Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
183/2021
100,00 € prof. Marcello Brigante Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
175/2021
100,00 € Ing. Pavel Leštinský, PhD. Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
176/2021
100,00 € Dr. Laszlo T. Mika Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
179/2021
100,00 € Ing. PhD. Jan Vlček Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
180/2021
200,00 € Doc. Mgr. Libuše Heczková, PhD. Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
173/2021
100,00 € prof. Dr. Habil. Inz. Stanislaw Ledakowicz Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
177/2021
100,00 € prof. Dr. Sonia Lippke Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
178/2021
100,00 € Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr. DSc. Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
184/2021
100,00 € prof. Bo Jin Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
182/2021
100,00 € Prof. Dr. Csaba Olay Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
185/2021
100,00 € prof. Wenjian Liu Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
171/2021
100,00 € Dr. Pawel Niszczota Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
168/2021 (Príkazná zmluva – dodávateľ Ing. CSc. Jan Šubrt)
100,00 € Ing. CSc. Jan Šubrt Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
172/2021
100,00 € prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
169/2021
100,00 € Jan Balon, PhD. Slovenská akadémia vied
15. Júl 2021
Príkazná zmluva
170/2021
100,00 € doc. Ing. Tomáš Kroupa, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2021
Príkazná zmluva
166/2021
500,00 € Toivo Maimets Slovenská akadémia vied
6. Júl 2021
Príkazná zmluva
162/2021
500,00 € Teresa Puig Slovenská akadémia vied