Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
123/2021
100,00 € Prof. Alexander Grüneis Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
130/2021
100,00 € Assist. Prof. Yana Gergova PhD Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
129/2021
100,00 € Dr. Thomas O´Brien Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
136/2021
100,00 € Dr. Robert Hoye Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
134/2021
100,00 € prof. Hugo Águas Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
120/2021
100,00 € Doc. Ing. Vlastimil Bílek, PhD. Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
124/2021
100,00 € Thomas Vetterlein Slovenská akadémia vied
22. Jún 2021
Príkazná zmluva
128/2021
100,00 € Assoc. prof. Ekaterina Anastasova, PhD Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
114/2021
100,00 € Prof. Dr. Dariusz Kaczorowski Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
105/2021
100,00 € doc. Ing. Anton Baláž, PhD Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
110/2021
200,00 € Prof. Ruben Paul Borg Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
109/2021
300,00 € Prof. Ing. Ľuboš Jurík Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
116/2021
100,00 € Dr. Zoltan Balazs Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
115/2021
100,00 € Prof. Franco Cacialli Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
118/2021
100,00 € Dr. Katarzyna Kubiak-Wójcicka Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
108/2021
100,00 € Dr. Mahdi, Ghorbani Asl Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
117/2021
100,00 € Doc. PhDr. Lubomír Cingl, PhD. Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
106/2021
100,00 € prof. Ing. Silvia Vilčeková PhD. Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
107/2021
100,00 € doc. Ing. Ondrej Ryšavý, PhD. Slovenská akadémia vied