Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
111/2021
100,00 € Ing. Tomáš Vaněk, PhD. Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
112/2021
100,00 € Prof. Dipl. Ing. Dr. Johann Summhammer Slovenská akadémia vied
18. Jún 2021
Príkazná zmluva
113/2021
100,00 € Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
100/2021
100,00 € Mr. Catalin Berescu Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
87/2021
100,00 € Dr. Gaia Colasante Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
88/2021
0,00 € Prof. Dr. Leonid Ionov Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
90/2021
100,00 € Prof. Dr. Csaba Olay Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
89/2021
100,00 € Dr. Antoniya Toncheva Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
92/2021
100,00 € Prof. Roman Horváth Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
93/2021
100,00 € Dr. Onur Yamaner Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
94/2021
100,00 € Prof.UŚ dr. hab Katarzyna Gadomska Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
86/2021
100,00 € Dr. Herminia Loza-Tavera Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
99/2021
100,00 € Professor Mary P Corcoran Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
98/2021
100,00 € Prof. Ecaterina Lung Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
101/2021
100,00 € Dr. hab. Matyas Szalay Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
102/2021
100,00 € Mgr. Ján Hrkút, PhD Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
103/2021
100,00 € Dr. Adrian J Reimers Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
95/2021
100,00 € Prof Andreas Ortmann PhD Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
96/2021
100,00 € Prof. Ivan Foletti Slovenská akadémia vied
17. Jún 2021
Príkazná zmluva
97/2021
100,00 € Dr Grzegorz Gąsior Slovenská akadémia vied