Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
89/2022
150,00 € Prof. Ing. Martina Zeleňáková Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
84/2022
150,00 € prof. Klaus Boehnke Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
92/2022
150,00 € prof. Philip Hoggan Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
86/2022
150,00 € Paula Puškárová Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
88/2022
150,00 € Prof. Mgr. Jiří Macháček, PhD. Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
85/2022
150,00 € Prof. Erika Harris, PhD., BA. Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Príkazná zmluva
91/2022
150,00 € Ing. arch. Lucia Štasselová Slovenská akadémia vied
2. Marec 2022
Príkazná zmluva
79/2022
150,00 € prof. Mikolaj Gralak Slovenská akadémia vied
2. Marec 2022
Príkazná zmluva
82/2022
150,00 € RNDr. Pavol Koiš, CSc. Slovenská akadémia vied
2. Marec 2022
Príkazná zmluva
76/2022
150,00 € RNDr. Martin Šujan Slovenská akadémia vied
2. Marec 2022
Príkazná zmluva
80/2022
150,00 € prof. Massimo Morbidelli Slovenská akadémia vied
2. Marec 2022
Príkazná zmluva
81/2022
150,00 € Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. Slovenská akadémia vied
2. Marec 2022
Príkazná zmluva
78/2022
600,00 € Prof. Dr. Roland Wohlgemuth Slovenská akadémia vied
2. Marec 2022
Príkazná zmluva
77/2022
150,00 € Prof. Rafal Olszanecki Slovenská akadémia vied
1. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionánej formy podpory výskumu a vývoja, Zmluva č. 3/UEL/2021
7/UEL/2022
1 714 715,98 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 1220/02/03
2802-2022
Doplnená
208 512,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
72/2022
150,00 € prof. Dr. Harun Uçak Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
71/2022
150,00 € doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
60/2022
150,00 € prof. Dr. Jaroslav Fabián Slovenská akadémia vied
28. Február 2022
Príkazná zmluva
61/2022
150,00 € Matúš Gajdoš Slovenská akadémia vied