Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_strachota
0,00 € Adam Strachota Slovenská akadémia vied
13. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_geeraerts
0,00 € Dirk GEERAERTS Slovenská akadémia vied
13. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_aszalos
0,00 € dr. Réka Aszalós, PhD. Slovenská akadémia vied
9. September 2022
ZMLUVA O PODANÍ MODERÁTORSKÉHO VÝKONU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20220909_valent
200,00 € Jaroslav Valent Slovenská akadémia vied
9. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_copikova
0,00 € Jana Čopíková Slovenská akadémia vied
7. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_barek
0,00 € Barek Jirí Prof., RNDr., CSc. Slovenská akadémia vied
7. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_jirsa
0,00 € Jakub Jirsa Slovenská akadémia vied
7. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_albrechtova
0,00 € Jana Albrechtová Slovenská akadémia vied
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 238/2022/CSČ SAV-VS SAV
238/2022/CSČ SAV-VS SAV
72,00 € Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Slovenská akadémia vied , Úrad SAV
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.2189-02-02
236/2022
Doplnená
233 982,00 € Slovenská Technicka Univerzita v Bratislave Slovenská akadémia vied
31. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_moor
0,00 € BART DE MOOR Slovenská akadémia vied
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov SASPRO 2 č. 1136/01/02
235/2022
Doplnená
188 496,00 € Biomedicínske centrum SAV vvi Slovenská akadémia vied
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí financií na spolufinancovanie projektu č. 1171/01/02
234/2022
Doplnená
125 664,00 € Ústav anorganickej chémie SAV vvi Slovenská akadémia vied
30. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č.1384/03/01
20/2022
Doplnená
192 096,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
30. August 2022
Dohoda o urovnaní
20220823_NEKO, spol. s r. o.
300,05 € NEKO spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
30. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_pohl
0,00 € Prof. Dr. Martin Pohl Slovenská akadémia vied
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1247-02-01_SASPRO2
231/2022
Doplnená
160 064,00 € Ústav informatiky SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.3339-03-02
233/2022
Doplnená
66 522,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská akadémia vied
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1372-03-01
230/2022
Doplnená
174 096,00 € Fyzikálny ústav SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.2125-01-02
229/2022
83 152,50 € Slovenská Technicka Univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia vied