Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
ZMLUVA O SPOLUPRACI pri usporiadani verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022
12/2022
0,00 € Ùnia nevidiacich a slabozrakych Slovenska Základná škola s materskou školou, Brusno 622
27. September 2022
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV - 118
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV - 118
309,18 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
27. September 2022
Zmluva o dielo č.32 / 2022/LTC
32/2022
170,00 € EKOKANAL, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
27. September 2022
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV - 118
11-13997
862,18 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
31. August 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
10/2022
23,00 € Mgr. Anton Petija, PhD. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
31. August 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
11/2022
70,00 € Martin Kačír Základná škola s materskou školou, Brusno 622
29. August 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2022
0,00 € Pow-en Základná škola s materskou školou, Brusno 622
6. August 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
5/2022
49,00 € Samuel Strýček Základná škola s materskou školou, Brusno 622
6. August 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
8/2022
70,00 € Patrik Palider Základná škola s materskou školou, Brusno 622
6. August 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
6/2022
49,00 € Lujza Paliderová Základná škola s materskou školou, Brusno 622
6. August 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
7/2022
49,00 € Andrej Čilík Základná škola s materskou školou, Brusno 622
4. August 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
3/2022
30,00 € Mgr. Anton Petija, PhD. Základná škola s materskou školou, Brusno 622
4. August 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
4/2022
60,00 € Sára Dlhošová Základná škola s materskou školou, Brusno 622
28. Máj 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
300262022
0,00 € CEVEO, s.r.o Základná škola s materskou školou, Brusno 622
16. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
2022/2
21,00 € EKORECYKLING Group Základná škola s materskou školou, Brusno 622
16. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VÝPLATNÝ LÍSTOK NA MOBILNÝ TELEFÓN
2022/203
0,10 € Solitea Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Brusno 622