Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov - voľby do NR SR
ZML/2023/22
134,10 € Mestská časť Košice-Staré Mesto Gymnázium, Poštová 9, Košice
8. September 2023
Darovacia zmluva - MMM 2023
ZML/2023/20
130,00 € Maratónsky klub Košice Gymnázium, Poštová 9, Košice
8. September 2023
Zmluva č. 2023_KRG-POP3SŠ_PKKE_332 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií""
ZML/2023/21
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Gymnázium, Poštová 9, Košice
8. September 2023
Zmluva o spolupráci MMM 2023
ZML/2023/19
0,00 € Maratónsky klub v Košiciach Gymnázium, Poštová 9, Košice
5. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/318/2019
OPĽZ/318/2019
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Gymnázium, Poštová 9, Košice
25. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_332 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_332
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Gymnázium, Poštová 9, Košice
21. August 2023
Zmluva o financovaní nákladov na školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
ZML/2023/18
402,60 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium, Poštová 9, Košice
21. August 2023
Zmluva č. 202307/053/PZS o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
ZML/2023/27
0,00 € BE-SOFT a.s. Gymnázium, Poštová 9, Košice
7. August 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
ZML/2023/16
11 889,06 € JAMI STAV plus s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_26
ZML/2023/15
1 000,00 € Nadácia Pontis Gymnázium, Poštová 9, Košice
14. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-SCH-000130005
ZML/2023/14
69 680,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium, Poštová 9, Košice
7. Jún 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ZML/2023/13
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky - projekt digitálny žiak Gymnázium, Poštová 9, Košice
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
ZML/2023/12
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Gymnázium, Poštová 9, Košice
31. Máj 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
ZML/2023/11
65 483,86 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
15. Máj 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2023
ZML/2023/10
778,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Gymnázium, Poštová 9, Košice
1. Marec 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
ZML/2023/9
9 101,28 € PLAYSYSTEM s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
21. Február 2023
Zmluva o dielo
ZML/2023/8
52 293,72 € ITES Vranov, s. r. o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
15. Február 2023
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaže
ZML/2023/7
Doplnená
1 900,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Gymnázium, Poštová 9, Košice
13. Február 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti - lekár na lyžiarskom kurze
ZML/2023/6
0,00 € MUDr. Ivan Matúš Gymnázium, Poštová 9, Košice
6. Február 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti - inštruktor lyžovania na lyžiarskom kurze
ZML/2023/4
0,00 € Alexander Krajňak Gymnázium, Poštová 9, Košice