Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 02/2024/ŠJ
RKZ_02_2024_SJ
42 720,02 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2024/ŠJ
RKZ_01_2024_SJ
38 662,04 € INMEDIA,spol. s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
Zmluva_o_spracovani_osobnych_udajov_ziakov_v_ES_SEPI
0,00 € Košický samosprávny kraj Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_LivonecSK
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
25. Január 2024
Zmluva_o_prevode_spravy_hnutelneho_majetku_KSK
Zmluva_o_prevode_spravy_hnutelneho_majetku_KSK
Doplnená
10 209,96 € Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
25. Január 2024
Dodatok č.1 k Prílohe č.1 k Zmluve o vykonaní auditu č.: ZQ 404/18
Dodatok_1_k_Prilohe1_k_ZoVA_ZQ404_18
0,00 € PQM s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
11. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BXR4-76-80 ZO DŇA 25. 11. 2022
43/2024
126 888,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická
22. December 2023
Kolektívna zmluva 2024
Kolektívna zmluva 2024
Doplnená
0,00 € základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, 040 01 Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
14. December 2023
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/23/12/008
Zmluva_o_poskytovani_balicka_sluzieb
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
14. December 2023
Darovacia zmluva č.3/2023
Darovacia_zmluva_3_2023
0,00 € Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
11. December 2023
Zmluva o dielo č. 11/2023/SPŠE
ZoD_11_2023_SPSE
16 757,80 € HELLMECY s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313386_Z
30 084,00 € Datacomp s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
16. November 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 09/2023/ŠJ
RKZ_09_2023_SJ
17 187,50 € Jozef Moňok - JOKRIM Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
16. November 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
Darovacia_zmluva_2_2023
0,00 € Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
13. November 2023
Dodatok č. 5 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 29.11.2016
0045/14/2023-00126 (1096/9/2023/102)
0,00 € Košický samosprávny kraj Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
7. November 2023
ZMLUVA č. 112/S/2023 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží ZENIT v elektronike
ZMLUVA_112_S_2023
600,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
23. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb a Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinnosti
Dohoda_o_ukonceni_ZoPS
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
20. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 2P/2023
Dohoda_k_ZoNP_2P_2023
0,00 € Ing. Oskár Svitanič, MVDr. Gabriela Svitaničová Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
10/2023/SPŠEKE
6 930,75 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Stredná priemyselná škola elektrotechnická
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 10/2023/SPŠEKE
ZoPS_10_2023_SPSEKE
8 316,90 € Technická univerzita v Košiciach Letná 9 04200 Košice Študentské domovy a jedálne Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice