Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
13
64 695,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
6. Jún 2024
Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia naše mesto č. NM24_012
10
150,00 € Nadácia Pontis Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 č. 2/2023/2024 – Mesto Košice
8
0,00 € Mesto Košice Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
10. Máj 2024
55OZ/2024
55OZ/2024
0,00 € EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
10. Máj 2024
59OZ/2024
59OZ/2024
0,00 € EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
9. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení individuálnej odbornej praxe v školskom roku 2023/2024 č. 0101/VSE H/2024
7
0,00 € Východoslovenská energetika Holding a.s. VSE H Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
5
Doplnená
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6346-4952
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
19. Apríl 2024
Zmluva o prenechaní hnuteľného majetku do dočasného užívania
29_3
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
29_4
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
12. Apríl 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motor.vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách
29
0,00 € Ing. Angelika Marčoková Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
21. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 02/2024/RZ
02/2024RZ
1 699,20 € Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
23. Február 2024
Darovacia zmluva č. RA/02/2024
2
200,00 € RADA AKADÉMIA Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
20. Február 2024
Rámcová zmluva
06
15 578,64 € Domäsko s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
16. Február 2024
Darovacia zmluva č. 01/2024/RZ
1
4 750,00 € Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
7. Február 2024
Rámcová zmluva
202400026
1 260,00 € Inmedia s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
7. Február 2024
Rámcová zmluva
202400024
13 728,00 € Inmedia s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
7. Február 2024
Rámcová zmluva
202400023
5 203,37 € Inmedia s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
5. Február 2024
Rámcová zmluva
20040025
18 941,07 € J.TRANS TRADE s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
5. Február 2024
Rámcová zmluva
20240027
7 919,89 € Bidfood Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice