Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
06/JSZA/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
28. September 2023
dodatok č.1 k rámcovej dohody č.1205/2022/OSMal/2022
dodatok č.1 k dohode1205/2022/OSMal/2022
161,87 € Stredoslovenská energetika, a.s. Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
28. September 2023
Dodatok č.4 k zmluve 01/2016
dod.4 k zml. 01/2016
100,00 € Kohút Peter Jazyková škola
12. September 2023
Nájomná zmluva
09/2023-24
5,50 € Základná škola, Lichardova Jazyková škola
7. September 2023
ZMLUVA č. 01 – 2023/2024 - škola
01–2023/2024
14,64 € Jonathan Hopkins Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní online platieb
35465/2023/p
Doplnená
22,64 € Štátna pokladnica Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
14. Apríl 2023
dodatok 2 k zmluve o bežnom účte
dod.2 k zmluve
0,00 € Štátna pokladnica Jazyková škola
23. Január 2023
Nájomná zmluva
09/2023
5,50 € Základná škola Lichardova Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
390,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
11. November 2022
ZMLUVA č. 02 – 2022/2023 - škola
02-2022/2023
10,00 € Mgr. Anna Fraňová PhD. Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
7. November 2022
Dohoda o ukončení M4917-01/2022
Dohoda o ukončení M4917-01/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
28. September 2022
dodatok k zmluve č. 9924317427
dodatok k 9924317427
180,00 € Slovak Telekom, a.s. Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
31. August 2022
Nájomná zmluva
09/2022-23
5,50 € Základná škola Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
26. August 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní stravovania č.4/2019 STR
Dodatok č.3 JŠ
0,00 € Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
26. August 2022
ZMLUVA č. 01 – 2022/2023 - škola
01-2022/2023
12,00 € Jonathan Hopkins Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
26. August 2022
dod.3 k zmluve 4/2019 STR
dod.3 k zmluve 4/2019 STR
Doplnená
4,21 € Gymnázium Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
20. Máj 2022
Výpoveď zmluvy 4/2017
Výpoveď zmluvy 4/2017
0,00 € Mladý záchranár Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina
6. Máj 2022
Zmluva o akceptácii platobných kariet
M4917-01/2022
20,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina