Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
2024/91
0,00 € SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Suchá nad Parnou
15. Júl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2024/88
1 176,26 € SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. Obec Suchá nad Parnou
12. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/87
135,00 € Marek Surový Obec Suchá nad Parnou
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
2024/86
500,00 € Spolok vinohradníkov a vinárov v Suchej nad Parnou Obec Suchá nad Parnou
28. Jún 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností
2024/85
0,00 € JUDr. Ondrej Beracka Obec Suchá nad Parnou
26. Jún 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia
2024/82
79,02 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Suchá nad Parnou
26. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere - kanalizácia II. etapa
2024/84
0,00 € Environmentálny fond Obec Suchá nad Parnou
26. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere
2024/83
0,00 € Environmentálny fond Obec Suchá nad Parnou
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/81
234,00 € Radovan Klimo Obec Suchá nad Parnou
19. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106917/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Suchá nad Parnou
7. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2024/80
0,00 € EURO-ŠTUKONZ a.s. Obec Suchá nad Parnou
5. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny
2024/79
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Suchá nad Parnou
30. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/78
27,00 € Mária Moravčíková Obec Suchá nad Parnou
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/77
90,00 € Peter Sedláček Obec Suchá nad Parnou
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/74
333,00 € Zuzana Danišová Obec Suchá nad Parnou
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/76
27,00 € Helena Tajcnárová Obec Suchá nad Parnou
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/75
18,00 € Stanislav Kováčik Obec Suchá nad Parnou
15. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSX3-76-98 zo dňa 24.05.2023
753/2024
37 389,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Suchá nad Parnou
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
2024/73
0,00 € Rehak interiér s.r.o. Obec Suchá nad Parnou
9. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve
2024/71
878,64 € Packeta Slovakia, s.r.o. Obec Suchá nad Parnou