Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1
14/2024
0,00 € MABONEX SLOVAKIA, spol.s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
28. Marec 2024
Rámcová dohoda
Z20242191_Z
11 783,52 € Diversey Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
9. Marec 2024
Rámcová dohoda
Z20241488_Z
30 346,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
5. Marec 2024
Rámcová dohoda
Z20241399_Z
8 160,00 € Mária Vinczeová Nemocnica s poliklinikou Myjava
29. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241318_Z
9 468,00 € MED - solutions s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
28. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241292_Z
64 980,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
23. Február 2024
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € Viera Borovská Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 7
5/2024
0,00 € Jarmila Cibulková Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 4
11/2024
0,00 € MUDr. Anna Kurtišová Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 7
6/2024
0,00 € Viera Krčová Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 1
10/2024
0,00 € MUDr. Irena Markovičová Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 2
7/2024
0,00 € MUDr. Paolo Rau Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 2
13/2024
0,00 € MUDr. Miriam Kročianová Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 2
9/2024
0,00 € Mgr. Alena Hamalová Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 5
4/2024
0,00 € MUDr. Anna Janovíčková Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 3
3/2024
0,00 € MUDr. Blažena Držková Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Február 2024
Dodatok č. 1
12/2024
0,00 € MUDr. Vlasta Pražienková Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
22. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241127_Z
93 574,80 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Nemocnica s poliklinikou Myjava
1. Február 2024
Príloha Q1/2024 k Zmluve o poskytnutí obratévého bonusu 2024-RO229
2/2024
0,00 € Zentiva International, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí obratového bonusu 2021-RO229
1/2024
0,00 € Zentiva International, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave