Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Supervízna zmluva č. SAT202250 Podpora prevádzky IS
383/2023
0,00 € STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231668_Z
35 628,00 € BSC Line, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
382/2023
0,00 € PRAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
6. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 2023/N/2
381/2023
0,00 € Psyche Educa, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
3. Marec 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
280/2023
0,00 € TAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
27. Február 2023
Kúpna zmluva
Z20231238_Z
Zrušená
29 397,60 € HS technology s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
270/2023
0,00 € POLYMORF, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí obratového bonusu 2023-RO237
279/2023
0,00 € Zentiva International, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 34/2018
276/2023
0,00 € Kozmetické štúdio LUSI Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 10NSP2000422
277/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Nájomná zmluva č. 2023/N/1
275/2023
0,00 € Zdenko Durec, Očná optika Daniela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Zmluva č. 115/2023
272/2023
0,00 € JESIENKA, Centrum sociálnych služieb Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2018
271/2023
0,00 € Domekon, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Zmluva č. 116/2023
273/2023
0,00 € Očná ambulancia Myjava, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 10NSP2000422
278/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/2018
274/2023
0,00 € MUDr. Anna Michalcová, stomatológ Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
1. Február 2023
Darovacia zmluva_obec Vrbovce_NsP Myjava
2023/11
300,00 € Obec Vrbovce Nemocnica s poliklinikou Myjava
1. Február 2023
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
269/2023
0,00 € HealthWork, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 95/2019
253/2023
0,00 € Darina Ochodnícká - Panské kaderníctvo Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 46/2018
255/2023
0,00 € Gynocare, spol.s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave