Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Nájomná zmluva č. 2023/N/4
398/2023
0,00 € PROTETIKA, a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
14. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239722_Z
6 528,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Nemocnica s poliklinikou Myjava
28. August 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
36/2009
0,00 € TECHNOTUR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
9. August 2023
Zmluva č. 117/2023
396/2023
0,00 € T4D group, s.r.o Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
9. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 36/2009
397/2023
0,00 € TECHNOTUR. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
27. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2018
395/2023
0,00 € ORL ambulancia, MUDr. Radovan Ammer Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
25. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a servisnej starostlivosti
394/2023
0,00 € TatraMed Software, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237173_Z
24 240,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 64/2018
390/2023
0,00 € AG-STYLE Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. Júl 2023
Dodatok č.3 k servisnej zmluve
393/2023
0,00 € PROMYS soft, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. Júl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve 111/2021
392/2023
0,00 € C.E.P. Scherdel.s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb 2008/49/S
391/2023
0,00 € MUDr. Ján Hornák Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Jún 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023, číslo 328/2023
389/2023
18 845,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
26. Jún 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
387/2023
0,00 € ProMedic centrum s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
26. Jún 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
388/2023
0,00 € JanEmma Med Garden s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
16. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235667_Z
32 679,90 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234801_Z
21 960,00 € INDUBIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 2023/N/3
386/2023
0,00 € Reha-CARE Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023
21.4.2024
100,00 € obec Košariská Nemocnica s poliklinikou Myjava
18. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20234062_Z
107 988,00 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Myjava