Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Kúpna zmluva
KZ2024
38 960,00 € Tempus-car, s.r.o. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0005/NadáciaVSE/2024
0,00 € Nadácia VSE Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
15. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100005189
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
6. Október 2023
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
0,00 € Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Stredná odborná škola automobilová
9. Jún 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 1
66 600,00 € RAMESEUM SK s r.o. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
18. Máj 2023
Zmluva o výpožičke_SOŠ automobilová
Zmluva o výpožičke
0,00 € Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Stredná odborná škola automobilová
12. Máj 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € PCA Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0038/Nadácia VSE/2023
2 160,00 € Nadácia VSE Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
24. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
24_4_2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
17. Január 2023
Zmluva č.10/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
č.10/DV/2022
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
5. Január 2023
Dodatok č. 3 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 19.12.2016
8243/2022/OSM-52671 (38/9/2023/2)
0,00 € Košický samosprávny kraj Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
16. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5102002399
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
7. December 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
č.4/2022
0,00 € Ševt, a.s. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
7. December 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
č.3/2022
0,00 € GREAT TONER s.r.o. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
22. November 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M900-421-19 zo dňa 16.6.2020
3973/2022
1 661 060,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. November 2022
Zmluva o dielo - Úprava vestibulu
Zmluva o dielo
32 058,22 € BYO, s.r.o Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
2. November 2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY hnuteľného majetku
1/2022
0,00 € Stredná priemyselná škola dopravná Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
2. November 2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY hnuteľného majetku
2/2022
0,00 € Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
26. Október 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
č.1/2022
0,00 € Ing. Tomáš Dzurňák – D&D Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
26. Október 2022
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
č.2/2022
0,00 € Cb elektro, s.r.o. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice