Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Darovacia zmluva
23012023
0,00 € Obec Bitarová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Január 2023
Darovacia zmluva
23012023
300,00 € Obec Bitarová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/113 - "Liečivá pre muskuloskeletálny systém" - časť 2
1/017/10/2023
5 390,39 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/115 - "Liečivá pre muskuloskeletálny systém" - časť 4
1/017/11/2023
143 609,40 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Január 2023
Zmluva č. 017/2/2023/004 o poskytovaní služieb - vodné a stočné
2/017/9/2023
0,00 € Dr. Max 61 s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 017/2/2023/2 - poskytovanie služieb sterilizácie zdravotníckeho materiálu
2/017/7/2023
0,00 € MUDr. Mária Drahňáková s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/179 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie nefrológie" - časť č. 1
1/017/3/2023
38 400,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/180 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie pediatrie" - časť č. 2
1/017/4/2023
86 400,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/181 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie RDG" - časť č. 3
1/017/5/2023
109 200,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/182 - "Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie gynekológie" - časť č. 4
1/017/6/2023
28 800,00 € NIMOTECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/121 - "Kontrastné látky" - časť č. 3
1/017/357/2022
18 281,92 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202341_Z
24 378,00 € airo, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/222 - "Dodávka montáž 4 ks predajných kontajnerov"
1/017/2/2023
68 880,00 € Sanita a technika, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/194 - "Vodoinštalačný materiál"
1/017/356/2022
26 056,30 € BEKOM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Január 2023
Dohoda o prevzatí dlhu č. 017/5/2022/234
5/017/1/2023
0,00 € Martinská poliklinika, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Január 2023
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-903
OĽZ-019-3730-2022-AK-903
0,00 € Gabriela Kaníková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2022
Zmluva o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/22022/228
2/017/347/2022
0,00 € MUDr. Lívia Jančiová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2022
Zmluva o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2022/229
2/017/348/2022
0,00 € Anna Vršanská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1794
1/017/351/2022
0,00 € MUDr. Romana Klimová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1793
1/017/352/2022
0,00 € Mária Káčerová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina