Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023277 - "Transportný prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu 3 ks (časť č. 1)"
1/017/36/2024
50 036,40 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Február 2024
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb, kód objednávky: 1-808779965611 (10 ks nových SIM kariet)
1/017/37/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Február 2024
Výpoveď zo zmuvy o poskytovaní verejných služieb, TP - Biznis Partner Nonstop - Komplet , kód objednávky: 1-0809844656683, - 0417235019
1/017/39/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Február 2024
Výpoveď zo zmuvy o poskytovaní verejných služieb, TP - Biznis Partner Nonstop - Komplet, kód objednávky: 1-809824956491
1/017/38/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Február 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
2/017/16/2024
0,00 € Astellas Pharma Global Development, Inc. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Február 2024
Zmluva o právnom zastúpení
1/017/35/2024
0,00 € AdvokAAt advokátska kancelária, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Február 2024
Zmluva č. 017/2/2024/039 o krátkodobom nájme nebytového priestoru - 10 m2 - účel predaja zdravotníckeho pracovného oblečenia
2/017/33/2024
30,00 € Di Angelo s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifkácie č. RV/020/0180
1/017/31/2024
0,00 € Alexandra Slaničková, dipl. f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifkácie č. RV/020/0203
1/017/32/2024
0,00 € Lukáš Harvánek, dipl.f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2024
Dohoda o používaní vstupno-výstupných zariadení a/alebo identifikačných kariet pri vjazde a výjazde z areálu FNsP Žilina č. 017/5/2024/007
5/017/28/2024
0,00 € DZS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/275 - "Papierové skladané utierky na ruky"
1/017/27/2024
32 633,28 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Február 2024
Dohoda o používaní vstupno-výstupných zariadení a/alebo identifikačných kariet pri vjazde a výjazde z areálu FNsP Žilina č. 017/5/2024/008
5/017/29/2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0020
1/017/24/2024
0,00 € Andreas Chodelka, dipl. f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0111
1/017/26/2024
0,00 € MUDr. Martin Kováč Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0151
1/017/25/2024
0,00 € MUDr. Lukáš Peregrim Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0154
RV/020/0154
0,00 € MUDr. Dušan Polák Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Február 2024
Zmluva č. Z_020_000356_2023 o výkone odbornej zdravotníckej praxe-školiace aktivity
554/24
40,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Február 2024
Dohoda o používaní vstupno-výstupných zariadení a/alebo identifikačných kariet pri vjazde a výjazde z areálu FNsP Žilina č. 017/5/2024/012
1/07/17/2024
0,00 € Klinická biochémia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2024
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/286 - "Spotrebný a pomocný materiál"
1/017/22/2024
15 372,83 € PRIEMTO - TABAČIK, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Január 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/1300/3/2024
772,80 € Nadácia Spoločne pre región Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina