Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
66/2024
150,00 € PaeDr. Eva Halásová Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_066/2024
280,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Spišské Kultúrne Centrum a Knižnica
17. Máj 2024
Príkazná zmluva
64/2024
278,00 € MgA. Diana Kakara Dobrescu Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2024
Príkazná zmluva
65/2024
200,00 € Stanislav Mihalík Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2024
Príkazná zmluva
63/2024
130,00 € Mgr. Peter Župník Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Máj 2024
Príkazná zmluva
60/2024
30,00 € Mgr. Silvia Šimová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Máj 2024
Príkazná zmluva
61/2024
0,00 € Barbora Suslová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Máj 2024
Príkazná zmluva
62/2024
200,00 € Michaela Zábojníková Spišské kultúrne centrum a knižnica
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 11_2024
59/2024
430,00 € Peter Dobrovský Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. Máj 2024
Príkazná zmluva
58/2024
400,00 € Mgr. art. Lukáš Frankovič Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Máj 2024
Príkazná zmluva
57/2024
200,00 € Mgr. Matúš Fifík Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Máj 2024
Príkazná zmluva
54/2024
150,00 € Mgr. Kristína Korfant, DiS. art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 10_2024
56/2024
180,00 € Mgr. Diana Hanzel, DiS. art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Máj 2024
Príkazná zmluva
55/2024
100,00 € Katarína Puškášová Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2024
Príkazná zmluva
53/2024
50,00 € Mgr. Jana Bobková Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Apríl 2024
Príkazná zmluva
49/2024
50,00 € Mgr. Kristína Korfant, DiS. art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Apríl 2024
Príkazná zmluva
48/2024
150,00 € Richard Staviarsky Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Apríl 2024
Príkazná zmluva
51/2024
50,00 € Antónia Bendíková, DiS. art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Apríl 2024
Príkazná zmluva
47/2024
150,00 € Mdr. art. Mária Vašicová Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. Apríl 2024
Príkazná zmluva
52/2024
50,00 € PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica