Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_076 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_076
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Slovenského národného povstania
25. Apríl 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu - CK Andromeda
00001
0,00 € CK Andromeda Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, Strečno
9. August 2021
Zmluva č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_080 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_080
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Slovenského národného povstania Strečno
25. Júl 2016
Darovacia zmluva
1927/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Slovenského národného povstania
22. Marec 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2012_PKR_GR_2169
1 473,60 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola SNP