Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Dodatok č. 880/CC/20-D2 k Zmluve o úvere č. 880/CC/20
03/2022 - Dodatok (TVORÍME, s.r.o., r.s.p.)
18 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
10. Máj 2022
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV
02/2022 | Zmluva č. 02/2022
0,00 € Obec Drahňov TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
10. Máj 2022
Odvoz a likvidácia odpadu poskytovateľom
01/ Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi s.č. 167
0,00 € Obec Drahňov TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
28. Apríl 2022
Odvoz a likvidácia odpadu poskytovateľom
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi s.č. 167
0,00 € Obec Drahňov TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
28. Apríl 2022
Odvádzanie splaškových odpadových vôd do obecnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV
Zmluva č. 02/2022
0,00 € Obec Drahňov TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
12. August 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/42/53G/26
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
12. August 2021
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/42/53G/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
27. Júl 2021
Dohoda č. 21/42/53G/23 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/42/53G/23
22 967,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
29. Jún 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/42/059/5
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
29. Jún 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/42/059/3
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
22. Jún 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 21/42/53G/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.sp.
31. Máj 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo 21/42/53G/18
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
26. Apríl 2021
Dohoda č. 21/42/53G/15 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/42/53G/15
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., s.r.p.
30. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/42/53G/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
28. Október 2020
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/42/53G/20
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
23. Júl 2020
Dohoda č.20/42/53G/15 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g
Dohoda č.20/42/53G/15 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
26. Jún 2020
Dohoda č.20/42/53G/13 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g
Dohoda č.20/42/53G/13 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
28. Apríl 2020
Dohoda č.20/42/53G/11 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g
Dohoda č.20/42//53G/11
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TVORÍME, s.r.o., r.s.p.