Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023-2025
01042023 - dod. č. 2
0,00 € Základná odborová organizácia pri ZSS AMBRA Lučenec Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
13. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva - zabezpečenie dodávky zákuskov
188/2024
7 065,20 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
9. Február 2024
Dodatok č. 7/2024/Pú k Zmluve č. 45/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 7/2024/Pú k Zmluve č. 45/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mária Kovalančíková Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
9. Február 2024
Dodatok č. 2/2024/Pú k Zmluve č. 74/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 2/2024/Pú k Zmluve č. 74/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Monika Moravčíková Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
6. Február 2024
Dodatok č. 4/2024/Pú k Zmluve č. 61/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 4/2024/Pú k Zmluve č. 61/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mgr. Lucia Navrátilová Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
6. Február 2024
Dodatok č. 1/2024/Pú k Zmluve č. 84/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 1/2024/Pú k Zmluve č. 84/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € JUDr. Branislav Fajmon Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
6. Február 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 787/2022 uzavretej dňa 26.10.2022
787/2022 dodatok č. 1
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
6. Február 2024
Dodatok č.1 k NZ -navýšenie nájmu v zmysle Uznesenia MsZ č.34/2023 zo dňa 13.03.2023
41/2024
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
5. Február 2024
Dodatok č. 5/2024/Pú k Zmluve č. 52/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 5/2024/Pú k Zmluve č. 52/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Nikoleta Košúthová Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
5. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 76/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 76/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Robert Šüli Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
5. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 79/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 79/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ing. Nina Líšková Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
2. Február 2024
Dodatok č. 2/2024/Pú k Zmluve č. 72/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 2/2024/Pú k Zmluve č. 72/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ivan Marko Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
2. Február 2024
Zmluva o dielo - odber, preprava a nezávadné zneškodnenie odpadu
186/2024
0,00 € ENVICONSULT spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
2. Február 2024
Dodatok č. 9/2024/Pú k Zmluve č. 44/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 9/2024/Pú k Zmluve č. 44/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Alexander Varga Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
1. Február 2024
Dodatok č. 6/2024/Pú k Zmluve č. 51/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 6/2024/Pú k Zmluve č. 51/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Obec Breznička, v zastúpení starostom Mgr. Branislavom Knechtom Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
31. Január 2024
Dodatok č. 9/2024/Pú k Zmluve č. 35/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 9/2024/Pú k Zmluve č. 35/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jana Malinová Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
31. Január 2024
Dodatok č. 8/2024/Pú k Zmluve č. 46/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 8/2024/Pú k Zmluve č. 46/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ing. Dušan Haško Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
31. Január 2024
Dodatok č. 8/2024/Pú k Zmluve č. 39/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 8/2024/Pú k Zmluve č. 39/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Miroslav Séleš Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
31. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 81/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 81/2023/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ivan Henžeľ Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
31. Január 2024
Dodatok č. 8/2024/Pú k Zmluve č. 40/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 8/2024/Pú k Zmluve č. 40/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jozef Takáč Zariadenie sociálnych služieb AMBRA