Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o dielo
422/2024
11 441,97 € Win-mont s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. Apríl 2024
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraj
330/2024/ODDMPU
627,62 € Banskobystrický samosprávny kraj Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
420/2024
17 947,54 € Miroslav Jurný Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
25. Marec 2024
Darovacia zmluva
30/2024
500,00 € Express One Slovakia s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
20. Marec 2024
Servisná zmluva č. 142.2/S2022
417/2024
0,00 € Allevat s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
19. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
90/2024
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
18. Marec 2024
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
4/2024
0,00 € Matej Ferjanc Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
18. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
416/2024
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Február 2024
Zmluva o výkone supervízie
415/2024
0,00 € PhDr. Elena Lacko Martinovičová Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
14. Február 2024
Servisná zmluva č. 110/S2022
414/2024
1 872,00 € Allevat s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby v oblasti civilnej ochrany
413/2024
672,00 € Ing. Milan Chamula Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. Január 2024
Zmluva o dielo
398/2024
0,00 € TTS Martin, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Rámcová dohoda
389/2023
3 750,84 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Rámcová dohoda
384/2023
44 597,80 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Rámcová dohoda
388/2023
8 396,20 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
393/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Rámcová dohoda
385/2023
8 085,36 € PENAM SLOVAKIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Rámcová dohoda
390/2023
33 109,11 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Rámcová dohoda
387/2023
65 186,88 € INMEDIA spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
29. December 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu
394/2023
0,00 € BM WORK AGENCY spoločnosť s ručením obmedzeným Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA