Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023/040B053
0,00 € Nadácia EPH Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
22. Máj 2023
Darovacia zmluva - masážna posteľ
28-2023
0,00 € Cathrin s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
360/2023
0,00 € ENVICONSULT spol. s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
11. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
359/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
4. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
358/2023
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
3. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
357/2023
0,00 € Rimgal spol. s r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
25. Apríl 2023
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
356/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Sv. Cyrila a Metoda Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
20. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci Krajčí
207/2023
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
20. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci Bika
209/2023
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
12. Apríl 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu (Peter Uhrin)
5-2023
0,00 € Alena Ďurčovová Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
4. Apríl 2023
Darovacia zmluva
27/2023
0,00 € Express One Slovakia s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Darovacia zmluva - nepeňažný dar - LED TV
22/2022
481,28 € Miroslav Jurný Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu (Mihóková J)
4-2023
0,00 € Iveta Štulrajterová Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby v oblasti civilnej ochrany
352/2023
0,00 € Ing. Milan Chamula Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
20220133
215,00 € Nadácia Henkel Slovensko Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
28. Marec 2023
Zmluva o spolupráci - úhrada potrieb opatrovanca - Peter Kováč
258/2022
0,00 € Mesto Lučenec Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
27. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
3-2023
0,00 € Judita Mihóková Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
27. Marec 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
2-2023
0,00 € Oskar Horváth Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
354/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
10. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu
353/2023
0,00 € Akadémia vzdelávania Novohrad o.z. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA