Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
LE 2023/002-33/SCPP
0,00 € Ľuboslava Kamenická Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
22. August 2023
Dodatok č. 1a k zmluve o výpožičke č. 1/2023
LE 2023/002-32/SCPP
0,00 € Spojená škola internátna Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
8. Jún 2023
Zmluva o predaji motorového vozidla
LE 2023/002-29/SCPP
0,00 € DOVE, s.r.o. Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
7. Jún 2023
Zmluva o zapožičaní testu
LE 2023/002-30/SCPP
0,00 € Súkromné centrum Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
2. Jún 2023
Zmluva o refundácii nákladov
LE 2023/002-028/SCPP
0,00 € Špeciálna základná škola Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
12. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
LE 2023/002-27/SCPP
0,00 € Stanislav Vaňo Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
24. Marec 2023
Zmluva č. ZO/2023EPO27569-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
LE 2023/002-26/SCPP
0,00 € Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
17. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
LE 2023/002-25/SCPP
0,00 € PCProfi, s.r.o Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
7. Marec 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
LE 2023/002-24/SCPP
0,00 € AjMy, s.r.o. Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
28. Február 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
LE 2023/002-23/SCPP
0,00 € Helena Belányiová - BELMER Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Február 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
LE 2023/002-022/SCPP
0,00 € Marianna Garneková Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
16. Február 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
LE 2023/002-021/SCPP
0,00 € Ivan Múdry Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
3. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
LE 2023/002-20/SCPP
0,00 € PCProfi, s.r.o Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
31. Január 2023
Dohoda o prechode práv a povinností
LE 2023/002-019/SCPP
0,00 € Spojená škola internátna Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
30. Január 2023
Rámcová zmluva o nájme
LE 2023/002-018/SCPP
0,00 € Business Leasse Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
25. Január 2023
Zmluva o elektronickej idntite
LE 2023/002-16/SCPP
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
LE 2023/002-17/SCPP
0,00 € Stanislav Vaňo Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
23. Január 2023
Zmluva o príjmovom účte
LE 2023/002-15/SCPP
0,00 € Štátna pokladnica Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
18. Január 2023
Kolektívna zmluva
LE 2023/002-13/SCPP
0,00 € ZO O PŠaV na Slovensku pri ZŠI NS v Levoči Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
18. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
LE 2023/002-14/SCPP
0,00 € Uniqa Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím