Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242371_Z
108 000,00 € Eco Auto s. r. o. Obecný podnik Margecany, s.r.o.
28. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí
ZoNNHV/2024/1-MJ
2 759,81 € Obec Margecany Obecný podnik Margecany,s.r.o.
28. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí
ZoNNHV/1/2024/OPM
2 759,81 € Obec Margecany Obecný podnik Margecany s.r.o.
22. Marec 2024
Dodatok k zmluve č 20230703
Dodatok k zmluva č. 20230703
80,00 € IFOsot, s.r.o. Obecný podnik Margecany s.r.o.
22. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241119_Z
105 000,00 € Eco Auto s.r.o. Obecný podnik Margecany s.r.o.
11. Marec 2024
Dohoda 24/44/19B/50 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/44/19B/9
144 002,55 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obecný podnik Margecany s.r.o.
11. Marec 2024
Dohoda 23/44/059/10 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/44/059/10
10 058,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obecný podnik Margecany s.r.o.
29. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241119_Z
105 000,00 € Eco Auto s. r. o. Obecný podnik Margecany, s.r.o.
14. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20240124 podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka
20240124
0,00 € IFOsot, s.r.o. Obecný podnik Margecany s.r.o.
3. Január 2024
Dohoda 23/44/059/24 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/44/059/24
761,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obecný podnik Margecany s.r.o.
3. Január 2024
Dohoda 23/44/19B/70 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/44/19B/70
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obecný podnik Margecany s.r.o.
11. December 2023
Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
250522023
240,00 € Puchalla, Slávik & partners s.r.o. Obecný podnik Margecany s.r.o.
11. December 2023
D O H O D A 23/44/19B/66 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/44/19B/66
6 846,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obecný podnik Margecany s.r.o.
9. Október 2023
Zmluva o dielo
23062023
174 599,86 € Obec Margecany Obecný podnik Margecany s.r.o.
9. Október 2023
Dohoda 23/44/19B/50 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/44/19B/54
25 674,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obecný podnik Margecany s.r.o.
9. Október 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2023A27801-1
18,00 € osobnyudaj.sk s.r.o. Obecný podnik Margecany s.r.o.
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
2829/2023
114 750,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obecný podnik Margecany s.r.o.
9. Október 2023
Zmluva o dielo č. 20230703 podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka
20230703
375,00 € IFOsot, s.r.o. Obecný podnik Margecany s.r.o.
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
2829/2023
114 750,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obecný podnik Margecany, s.r.o.
1. Jún 2023
Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
DVCOOPVS/2023/1-MJ
240,00 € PUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o. Obecný podnik Margecany, s.r.o.