Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Zmluva o mediálnej spolupráci
186/00/2022/02/D
5 000,00 € C.E.N., s.r.o Divadlo ARÉNA
13. Január 2023
Zmluva o spolupráci
185/00/2022/02/D
5 600,00 € Flowers Drive, s.r.o. Divadlo ARÉNA
6. December 2022
Licenčná zmluva k divadelnému prevádzkovaniu autorského diela
077/00/2022/02/D
1 500,00 € Aura-Pont s.r.o. Divadlo ARÉNA
22. November 2022
Zmluva o marketingovej spolupráci
071/00/2022/02/D
0,00 € Dramox, s.r.o. Divadlo ARÉNA
21. November 2022
Zmluva o marketingovej spolupráci
070/00/2022/02/D
0,00 € Dramox, s.r.o. Divadlo ARÉNA
14. November 2022
Licenčná zmluva k divadelnému prevádzkovaniu autorského diela
063/00/2022/02/D
0,00 € Aura-Pont s.r.o. Divadlo ARÉNA
14. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
061/00/2022/02/D
2 400,00 € JaOnMi CreatureS, s.r.o. Divadlo ARÉNA
14. November 2022
Zmluva o dielo
062/00/2022/02/D
9 600,00 € Zmluva o dielo Divadlo ARÉNA
10. November 2022
Zmluva o umeleckom vystúpení
057/00/2022/03/O
3 600,00 € Divadelné združenie Korbáč Myjava Divadlo ARÉNA
10. November 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
058/00/2022/05/I
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Divadlo ARÉNA
28. September 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
042/00/2022/01/D
0,00 € Róbert Mačkay Divadlo ARÉNA
28. September 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
044/00/2022/02/D
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Divadlo ARÉNA
28. September 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA
046/00/2022/02/D
0,00 € Popper Capital, s.r.o. Divadlo ARÉNA
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
041/00/2022/02/D
15 000,00 € Fond na podporu umenia Divadlo ARÉNA
18. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
040/00/2022/03/O
0,00 € Horehronské múzeum Divadlo ARÉNA
8. Jún 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
010/00/2022/01/D
700,00 € Róbert Mačkay Divadlo ARÉNA
8. Jún 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
011/00/2022/01/D
1 500,00 € Wittgruber s.r.o. Divadlo ARÉNA
8. Jún 2022
Zmluva o dielo
009/00/2022/01/D
2 700,00 € Štefan Potančok Divadlo ARÉNA
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb správy dokumentov (Služby RM)
008/00/2022/02/D
0,00 € IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Divadlo ARÉNA
4. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
007/00/2022/02/S
8 000,00 € Smart Dental Clinic s. r. o. Divadlo ARÉNA