Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
029/00/2024/05/D
49 200,00 € VNET a.s. Divadlo ARÉNA
16. Máj 2024
Mandátna zmluva
028/00/2024/05/D
0,00 € KRAUS Co.,s.r.o. Divadlo ARÉNA
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovanie online platieb č.34200/2024/e
027/00/2024/05/D
0,00 € Štátne pokladnica Divadlo ARÉNA
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovanie online platieb č.34200/2024/p
026/00/2024/05/D
0,00 € Štátna pokladnica Divadlo ARÉNA
2. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
024/00/2024/05/D
0,00 € BSK Divadlo ARÉNA
30. Apríl 2024
Zmluva o umeleckom vystúpení
023/00/2024/02/D
5 850,00 € Agentúra G s.r.o. Divadlo ARÉNA
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezoečení umeleckého vystúpenia a licenčná zmluva
022/00/2024/02/D
3 800,00 € Mesto Trenčín Divadlo ARÉNA
4. Apríl 2024
Zmluva o umeleckom vystúpení
021/00/2024/02/D
2 800,00 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Divadlo ARÉNA
28. Marec 2024
Zmluva o zabezoečení umeleckého vystúpenia a licenčná zmluva
020/00/2024/02/D
3 500,00 € Mesto Trenčín Divadlo ARÉNA
21. Marec 2024
Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb
019/00/2024/04/D
2 400,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Divadlo ARÉNA
11. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
115/2024
0,00 € Mesto Pezinok Divadlo Aréna
1. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
018/00/2024/02/D
500,00 € Mesto Pezinok Divadlo ARÉNA
22. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 023/2024
1 500,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Divadlo Aréna
22. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 022/2024
1 500,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Divadlo Aréna
21. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
016/00/2024/02/D
1 500,00 € Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava Divadlo ARÉNA
21. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
017/00/2024/02/D
1 500,00 € Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava Divadlo ARÉNA
19. Február 2024
Zmluva o spolupráci
015/00/2024/02/D
250,00 € Mesto Pezinok Divadlo ARÉNA
8. Február 2024
Zmluva o spolupráci
013/00/2024/02/D
0,00 € Flowers Drive, s.r.o. Divadlo ARÉNA
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci
009/00/2024/02/D
350,00 € Mesto Pezinok Divadlo ARÉNA
1. Február 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
008/00/2024/02/D
0,00 € Popper Capital, s.r.o. Divadlo ARÉNA