Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Kúpna zmluva
2023-1
497,45 € Anastázia Tkáčová, Ing. Lukáš Sivko, Pavol Sálus, Anna Hlušeková, Jozef Staš, Ing. Ľubomír Kuchtiak Obec Huty
23. Január 2024
Dohoda
24/22/010/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Huty
22. Január 2024
Kúpna zmluva
2023
6 840,98 € Ľubica Šimičáková, PhDr. Alena Ambrózová, Ing. František Pavelek, Marián Revaj, Marcela Prebojová, Ing. Silvia Rampulová Obec Huty
29. December 2023
Dodatok
10
0,00 € OZO, a.s. Obec Huty
4. December 2023
Zmluva o dielo
3/2023
11 976,00 € Ing. Pavol Tkáč - PRO-ING Obec Huty
22. November 2023
Darovacia zmluva
DZ202351V
30,00 € Jozef Sálus Obec Huty
30. Október 2023
Darovacia zmluva
DZ202350V
30,00 € Viera Bednarčíková Obec Huty
30. Október 2023
Darovacia zmluva
30102023
300,00 € Eduard Manco Obec Huty
26. Október 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001130-027
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001130-027_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Huty
17. Október 2023
Darovacia zmluva
13102023
100,00 € Ing. Martin Ondroš Obec Huty
13. Október 2023
Zmluva o dielo
2/2023
35 916,70 € RILINE, s.r.o. Obec Huty
12. Október 2023
Darovacia zmluva
11102023
200,00 € Angela Čechová Obec Huty
6. Október 2023
Darovacia zmluva
26092023
100,00 € Prof. PhDr., Juraj Lexman, ARTD Obec Huty
28. September 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vzdelávania a prípravy pre trh práce
5190060700
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Huty
27. September 2023
Darovacia zmluva
DZ202349V
30,00 € Ing. Lukáš Sivko Obec Huty
25. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/22/054/219
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Huty
14. September 2023
Darovacia zmluva
14092023
400,00 € Vladimír Barborka Obec Huty
14. September 2023
Darovacia zmluva
11092023
200,00 € Rastislav Pálka Obec Huty
13. September 2023
Darovacia zmluva
DZ202348V
30,00 € Vladimír Kudělásek Obec Huty
13. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1/2023
100,00 € Vladimír Kudělásek Obec Huty