Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Darovacia zmluva
14092023
400,00 € Vladimír Barborka Obec Huty
14. September 2023
Darovacia zmluva
11092023
200,00 € Rastislav Pálka Obec Huty
13. September 2023
Darovacia zmluva
DZ202348V
30,00 € Vladimír Kudělásek Obec Huty
13. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1/2023
100,00 € Vladimír Kudělásek Obec Huty
13. September 2023
Darovacia zmluva
09092023MK
400,00 € Vladimír Kudělásek Obec Huty
7. September 2023
Darovacia zmluva
07092023
100,00 € Ľudmila Gondová Obec Huty
4. September 2023
Darovacia zmluva
04092023
100,00 € Ing. Jozef Sakmár Obec Huty
31. August 2023
Darovacia zmluva
DZ202347V
10,00 € Anna Piatková Obec Huty
28. August 2023
Darovacia zmluva
28082023
100,00 € Ing. Štefánia Šupolová Obec Huty
28. August 2023
Darovacia zmluva
DZ202346V
10,00 € Jozef Vyparina Obec Huty
28. August 2023
Darovacia zmluva
25082023
198,50 € Anna Pisoňová Obec Huty
24. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAD1-91-108
2639/2023
62 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Huty
23. August 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001130-027
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Huty
21. August 2023
Kúpna zmluva
672023
89,81 € Jaroslav Bútora Obec Huty
15. August 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
30,00 € Pavol Juriš Obec Huty
15. August 2023
Darovacia zmluva
DZ202345V
60,00 € Milan Mikláš Obec Huty
15. August 2023
Darovacia zmluva
DZ202343V
30,00 € Jolana Pustejovská Obec Huty
3. August 2023
Darovacia zmluva
DZ202342V
10,00 € František Gazda Obec Huty
1. August 2023
Darovacia zmluva
DZ202341V
30,00 € Jana Mancová Obec Huty
31. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ202340V
30,00 € RNDr. Katarína Janáková Obec Huty