Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Zmluva o poskytovaní správy, údržby a servisnej podpory informačných technológií
KRRZ_Z_2022_32
23 660,00 € ANASOFT APR, spol. s r. o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
19. September 2022
Zamestnávateľská zmluva
KRRZ_2022_26
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
7. September 2022
Poistná zmluva č. 56199235
KRRZ/Z/2022/29
2,40 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
13. Júl 2022
Poistná zmluva pre cestovné poistenie č. 9303034038
KRRZ_2022_23
13,66 € Groupama poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
6. Júl 2022
Členská zmluva č. BA-TC-00050
KRRZ_2022_20
Doplnená
21 300,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
6. Júl 2022
Kúpna zmluva
KRRZ/Z/2022/22
400,00 € Anetta Čaplánová Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
30. Jún 2022
Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie č. KRRZ/Z/2022/13
KRRZ_Z_2022_13
2 485,00 € Jozef Medveď Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Jún 2022
Poistná zmluva - Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6558459514
KRRZ_2022_14
12,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Jún 2022
Poistná zmluva - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6558459605
KRRZ_2022_15
24,21 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
14. Jún 2022
Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie č. KRRZ/2022/12
KRRZ_2022_12
6 315,00 € Ing. Tomáš Mičko Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
19. Máj 2022
Poistná zmluva č. 6558370257
KRRZ/Z/2022/10
16,87 € Allianz - Slovenská poistovna, a. s Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
17. Máj 2022
Poistná zmluva pre cestovné poistenie
KRRZ_Z_2022_09
5,38 € Groupama poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských a odborných služieb v oblasti sprostredkovania prenájmu
KRRZ_2022_08
19 900,00 € CBRE s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
29. Apríl 2022
Poistná zmluva pre cestovné poistenie
9302883823
8,69 € Groupama poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
19. Apríl 2022
Poistná zmluva pre cestovné poistenie
9302869251
8,69 € Groupama poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
5. Apríl 2022
Poistná zmluva - Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6558274723
6558274723
3,46 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21. Február 2022
Zmluva o vykonaní auditu
KRRZ_2022_02
2 730,00 € D.P.F.,spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
14. Január 2022
Agreement between the IFIs of the Network of the EU and the Centre of European Policy Studies
KRRZ/Z/2021-14
2 800,00 € The Centre of European Policy Studies (CEPS) Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
4. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202125037_Z
31 417,43 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
23. November 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevné pripojenie na Internet
KRRZ_2021_21
2 136,00 € Orange, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť