Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Október
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
KRRZ/Z/2021/19
1 249,00 € Orange Slovensko s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
15.
Október
2021
Dodatok č.2. k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb pre zamestnancov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
KRRZ/Z/2021/13
4,18 € Jana Černá Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
5.
Október
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
KRRZ_2021_08
0,00 € Flowii s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní odborných služieb a o správe webovej stránky www.rrz.sk (www.rozpoctovarada.sk) podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení platných prá
KRRZ/Z/2021-11
15 840,00 € h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16.
Júl
2021
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na užívanie pre služobné aj súkromné účely
KRRZ_2021_12
0,00 € Mgr. Ján Tóth, M.A. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
28.
Apríl
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
KRRZ_2021_07
0,00 € Gajos, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
3.
Marec
2021
ZMLUVA O VYKONANÍ AUDITU
KRRZ_2021_03
2 730,00 € D.P.F., spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
25.
Február
2021
Zmluva o Dielo na vytvorenie webovej stránky www.rozpoctovarada.sk podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení platných právnych predpisov
KRRZ_Z_2021/05
6 900,00 € h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
5.
Február
2021
Kúpna zmluva
Z20211608_Z
2 700,00 € ANASOFT APR s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
1.
Február
2021
Zmluva o operatívnom nájme motorového vozidla a poskytovaní služieb s tým spojených
KRRZ_Z_2021_02
44 244,00 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
1.
Február
2021
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na užívanie pre služobné aj súkromné účely
KRRZ_Z_2021_04
0,00 € Mgr. Ján Tóth, M.A. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
14.
Január
2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
KRRZ/Z/2021-01
20,83 € Orange Slovensko a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
31.
December
2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP
KRRZ_Z_2020_24
1 248,00 € Gajos, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
31.
December
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevné pripojenie na Internet
KRRZ_Z_2020_23
2 739,30 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
23.
December
2020
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní odborných služieb a o servise internetovej prezentácie www.euifis.eu
KRRZ/Z/2020-21
0,00 € GLS WEB Design, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
18.
December
2020
Dodatok č.8 k zmluve o poskytovaní odborných služieb a o servise internetovej prezentácie www.rozpoctovarada.sk
KRRZ/Z/2020-20
0,00 € GLS WEB Design, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
1.
December
2020
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
KRRZ/Z/2020-16
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
27.
November
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
KRRZ/Z/2020-18
505,00 € Orange Slovensko, a. s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
24.
November
2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
KRRZ/Z/2020-19
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
20.
Október
2020
Dohoda o prevode telefónneho čísla
KRZZ_Z_2020_12
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
1 2 3 4 5 6 7 »