Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dohoda o použití vlastného CMV pri pracovnej ceste
KRRZ_2023_53
0,00 € Martin Šuster Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
11. September 2023
Dohoda o použití vlastného CMV pri pracovnej ceste
KRRZ_Z_2023_51
0,00 € Martin Šuster Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
11. September 2023
Dohoda o použití vlastného CMV pri pracovnej ceste
KRRZ_Z_2023_52
0,00 € Matúš Senaj Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
24. August 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby - nóvrh poistnej zmluvy
6802581337
3,60 € Allionz - Slovenskó poisťovňo, o. s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
4. August 2023
Zmluva o dielo
KRRZ_Z_2023_45
90 436,34 € AP MEDIA, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
1. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
KRRZ_Z_2023_48
22,00 € Orange Slovensko a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
13. Júl 2023
Zmluva č. I2023082 o poskytovaní služby prístupu k internetu
KRRZ_Z_2023_44
11 328,00 € LAST MILE, spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
12. Júl 2023
Zmluva o prenájme prístroja
KRRZ_Z_2023_40
2 491,74 € SPIN Consulting, spol. s r. o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
29. Jún 2023
Moje podnikanie poistná zmluva K550013325
KRRZ_Z_2023_42
Doplnená
2 251,82 € Allianz - Slovenská poistovna, a. s., Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
23. Jún 2023
Poistná zmluva krátkodobé cestovné poistenie
KRRZ_Z_2023_33
3,60 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
23. Jún 2023
DOHODA O PREHLBOVANÍ KVALIFIKÁCIE
KRRZ_Z_2023_30
4 203,39 € Jakub Kandričák Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
23. Jún 2023
Poistná zmluva krátkodobé cestovné poistenie
KRRZ_Z_2023_34
10,80 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
23. Jún 2023
Poistná zmluva - Cestovné poistenie a asistenčné služby
KRRZ_Z_2023_29
15,12 € Inter partner assistance, člen skupiny AXA Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
23. Jún 2023
Poistná zmluva krátkodobé cestovné poistenie
KRRZ_Z_2023_32
10,80 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
7. Jún 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
KRRZ_Z_2023_37
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
7. Jún 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
KRRZ_Z_2023_36
Doplnená
3 286,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
25. Máj 2023
Zmluva o úschove
KRRZ_Z_2023_17
0,00 € Národná banka Slovenska Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
24. Máj 2023
Poistná zmluva krátkodobé cestovné poistenie
KRRZ_2023_31
3,60 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
KRRZ_Z_2023_25
Doplnená
2 084,80 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby Navzájom zadarmo vo firme
KRRZ_Z_2023_18
4 977,36 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť