Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva o úschove
KRRZ_Z_2023_17
0,00 € Národná banka Slovenska Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
24. Máj 2023
Poistná zmluva krátkodobé cestovné poistenie
KRRZ_2023_31
3,60 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
KRRZ_Z_2023_25
Doplnená
2 084,80 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby Navzájom zadarmo vo firme
KRRZ_Z_2023_18
4 977,36 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
10. Máj 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
KRRZ_Z_2023_22
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
10. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
KRRZ_Z_2023_24
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
10. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
KRRZ_2023_23
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
KRRZ_2023_28
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
27. Apríl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
KRRZ_Z_2023_11
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
25. Apríl 2023
Poistná zmluva - Cestovné poistenie a asistenčné služby
KRRZ_2023_21
3,46 € Allianz - Slovenská poistovna, a. s., Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
18. Apríl 2023
Dohoda o použití vlastného CMV pri pracovnej ceste
KRRZ_Z_2023_20
148,03 € Martin Šuster Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
5. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO
KRRZ_Z_2023_16
15 910,81 € LAST MILE, spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
KRRZ_Z_2023_14
5 520,00 € Advokátska kancelária -JUDr. Miroslava Benediková, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
28. Marec 2023
Poistná zmluva krátkodobé cestovné poistenie
KRRZ_Z_2023_13
5,40 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
2. Február 2023
Zmluva o vykonaní auditu
KRRZ_Z_2023_07
2 936,25 € D.P.F., spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
17. Január 2023
ZMLUVA o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
KRRZ_Z_2022_43
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
30. December 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
KRRZ_Z_2022_41
5 038,80 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
2. December 2022
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zasúpenia a iné zmluvné dojednania
KRRZ_Z_2022_38
0,00 € DHL Express (Slovakia) Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
29. November 2022
Dohoda o prevode telefónneho čísla
KRRZ_Z_2022_37
Doplnená
1 003,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRRZ/Z/2022/24
1 472 436,77 € Twin City III a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť