Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
ZMLUVA o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
KRRZ_Z_2022_43
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
30. December 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
KRRZ_Z_2022_41
5 038,80 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
2. December 2022
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zasúpenia a iné zmluvné dojednania
KRRZ_Z_2022_38
0,00 € DHL Express (Slovakia) Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
29. November 2022
Dohoda o prevode telefónneho čísla
KRRZ_Z_2022_37
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRRZ/Z/2022/24
1 472 436,77 € Twin City III a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
27. Október 2022
Dohoda o prevode čísla
KRRZ/Z/2022/36
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
27. Október 2022
Kúpna zmluva
KRRZ/Z/2022/35
87,75 € Žofia Majdeková Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
27. Október 2022
Dohoda o použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste
KRRZ/Z/2022/30
60,00 € Martin Šuster Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
20. Október 2022
Macrobond Framework Agreement
KRRZ_Z_2022_34
26 000,00 € Macrobond Financial AB Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26. September 2022
Zmluva o poskytovaní správy, údržby a servisnej podpory informačných technológií
KRRZ_Z_2022_32
23 660,00 € ANASOFT APR, spol. s r. o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
19. September 2022
Zamestnávateľská zmluva
KRRZ_2022_26
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
7. September 2022
Poistná zmluva č. 56199235
KRRZ/Z/2022/29
2,40 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
13. Júl 2022
Poistná zmluva pre cestovné poistenie č. 9303034038
KRRZ_2022_23
13,66 € Groupama poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
6. Júl 2022
Členská zmluva č. BA-TC-00050
KRRZ_2022_20
Doplnená
21 300,00 € HubHub Slovakia s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
6. Júl 2022
Kúpna zmluva
KRRZ/Z/2022/22
400,00 € Anetta Čaplánová Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
30. Jún 2022
Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie č. KRRZ/Z/2022/13
KRRZ_Z_2022_13
2 485,00 € Jozef Medveď Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Jún 2022
Poistná zmluva - Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6558459514
KRRZ_2022_14
12,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Jún 2022
Poistná zmluva - Cestovné poistenie a asistenčné služby č.6558459605
KRRZ_2022_15
24,21 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
14. Jún 2022
Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie č. KRRZ/2022/12
KRRZ_2022_12
6 315,00 € Ing. Tomáš Mičko Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
19. Máj 2022
Poistná zmluva č. 6558370257
KRRZ/Z/2022/10
16,87 € Allianz - Slovenská poistovna, a. s Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť