Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
KRRZ_Z_2024_14
5 000,00 € MEMO photo agency s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
30. Máj 2024
Dodatok č. 1. k Dohode o spolupráci pri poskytovaní údajov a informácií
KRRZ_Z_2024_13
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
27. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní údajov
KRRZ_Z_2024_10
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
22. Máj 2024
Cestovné poistenie 88601282
KRRZ_Z_2024_12
9,54 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
15. Máj 2024
Dohoda o použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste
KRRZ_Z_2024_11
0,00 € Ing. Viktor Novysedlák Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
28. Marec 2024
Zmluva o Elektronickej Identite č. ESC0000030751
KRRZ_Z_2024_09
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
KRRZ/Z/2024/06
210,00 € Barbora Briestenská Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21. Február 2024
Darovacia zmluva KRRZ/Z/2024/02
KRRZ/Z/2024/02
0,00 € Stredná odborná škola beauty služieb Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16. Február 2024
NAVRH NA UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY
KRRZ/Z/2024/04
16,25 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
KRRZ/Z/2023/61
0,00 € TWIN CITY III. a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
5. Január 2024
NÁVRH NA UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
KRRZ/Z/2024/01
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21. December 2023
Zmluva o vykonaní auditu
KRRZ/Z/2023/63
3 523,50 € D.P.F., spol. s r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
8. December 2023
AGREEMENT BETWEEN THE CENTRE OF EUROPEAN POLICY STUDIES AND IFIs OF THE NETWORK OF THE EUROPEAN UNION
KRRZ/Z/2023/60
0,00 € Centre for European Policy Studies Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
22. November 2023
Dohoda o použití cestovného motorového vozidla pri pracovnej ceste
KRRZ_Z_2023_59
0,00 € Martin Šuster Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb O2Fér
KRRZ_Z_2023_57
21,68 € O2 Slovakia s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní správy údržby a servisnej podpory informačných technológií
KRRZ_Z_2023_58
0,00 € Anasoft APR, spol. s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
KRRZ_Z_2023_41
1 263,00 € Orange Slovensko a.s. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
9. November 2023
Dohoda o použití vlastného CMV pri pracovnej ceste
KRRZ_Z_2023_56
0,00 € Matúš Senaj Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26. Október 2023
ZMLUVA o poskytnutí dôverných štatistických údajov pre vedecké účely
ZML-6-13/2023-600
0,00 € Štatistický úrad SR Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní štatistických informácií Štatistickým úradom SR Kancelárii RRZ
KRRZ_Z_2023_54
0,00 € Štatistický úrad SR Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť