Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Nájomná zmluva
2/23
46,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1/23
7 650,00 € Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
5. Január 2023
Nájomná zmluva
46/22
4 600,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
13. December 2022
Zmluva o spolupráci
45/22
7 223,60 € OOCR Podunajsko Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
18. November 2022
Nájomná zmluva
44/22
92,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
9. November 2022
Zmluva o spolupráci
42/22
0,00 € OOCR Štúrovo - Parkan Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
9. November 2022
Zmluva o dielo
43/22
500,00 € Alžbeta Szaóová Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
4. November 2022
Zmluva o dielo
41/22
500,00 € Anikó Ficzere Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
7. Október 2022
zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP
40/22
0,00 € KI group Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
12. September 2022
Poistná zmluva
39/22
52,59 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
30. August 2022
Zmluva o prevádzke
38/22
0,00 € Zoborský skrášľovací spolok Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
24. August 2022
Zmluva o prevode práv a povinností
36/22
0,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
24. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
37/22
364,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
17. August 2022
Zmluva o účasti na podujatí "Nové vína Nitrianskeho kraja v DAB v Nitre"
33/22
25,00 € Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
12. August 2022
dodatok 1 k zmluve o spolupráci
34/22- dodatok č.1
0,00 € Most pomoci Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
5. August 2022
Nájomná zmluva
35/22
2 700,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
28. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
34/22
3 000,00 € Most pomoci, občianske združenie Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
12. Júl 2022
Zmluva o účasti na podujatí "Nové vína Nitrianskeho kraja v DAB v Nitre"
31/22
25,00 € Kotrus s. r. o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
12. Júl 2022
Zmluva o účasti na podujatí "Nové vína Nitrianskeho kraja v DAB v Nitre"
29/22
25,00 € VÍNO NICHTA s.r.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
12. Júl 2022
Zmluva o účasti na podujatí "Nové vína Nitrianskeho kraja v DAB v Nitre"
30/22
25,00 € VAU s.r.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj