Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
6/2024
1 083,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
29. Január 2024
ZMLUVA O MARKETINGOVEJ SPOLUPRÁCI
1/2024
0,00 € Slovak Tourism, a.s. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
29. Január 2024
ZMLUVA O MARKETINGOVEJ SPOLUPRÁCI
2/2024
0,00 € Wellness Invest, a. s. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
29. Január 2024
ZMLUVA O MARKETINGOVEJ SPOLUPRÁCI
5/2024
0,00 € VADAŠ s.r.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
29. Január 2024
ZMLUVA O MARKETINGOVEJ SPOLUPRÁCI
3/2024
0,00 € Thermál Nesvady, s.r.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
29. Január 2024
ZMLUVA O MARKETINGOVEJ SPOLUPRÁCI
4/2024
0,00 € COMORRA SERVIS, príspevková organizácia mesta Komárno Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
19. December 2023
Nájomná zmluva
16/2023
7 100,00 € Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Krajským osvetovým strediskom v Nitre Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
20. Október 2023
Zmluva o dielo
14/2023
55 572,00 € SUA s.r.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
16. Október 2023
Nájomná zmluva
13/23
115,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
7. September 2023
Zmluva o hudobnej produkcii
12/23
850,00 € Martin Ševčík Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
15. August 2023
Zmluva o dielo
11/23
200,00 € Viktória Gergelyová Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
9. August 2023
Poskytnutie dotácie - Exteriérová panelová výstava o Cyrilo-metodskej ceste
1909/2023
1 500,00 € Mesto Nitra Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
8. August 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
9/23
2 500,00 € A B B A Slovakia s.r.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
10/23
1 500,00 € Mesto Nitra Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
30. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
5/23
6 000,00 € Pyxis SK, s.r.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
29. Jún 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDSR
8/23
12 700,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
29. Jún 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDSR
7/23
37 367,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
29. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní marketingových služieb
6/23
180 000,00 € GALTON Brands s.r.o. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
16. Jún 2023
Nájomná zmluva
4/23
46,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
25. Apríl 2023
Nájomná zmluva
3/23
80,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj