Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_132
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Močenok
28. September 2023
Nájomná zmluva
8186/2023
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Obec Močenok
25. September 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Močenku
08/2023
400,00 € Športový klub Elite Obec Močenok
25. September 2023
darovacia zmluva
04/2023
0,00 € Ingrid Lenčešová Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
21. September 2023
Zmluva o nájme telocvične
150
0,00 € Klub karate Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
21. September 2023
Zmluva o nájme telocvične
149
0,00 € Matúš Boháč Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
21. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti (parc. č. 1080/50)
616/2023/8098
1 080,00 € Ľudovít a Margaréta Pecoví Obec Močenok
20. September 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Močenku
9
250,00 € Kristián Lenčéš Obec Močenok
14. September 2023
Poistná zmluva
4801902779
282,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
14. September 2023
Zmluva o nájme telocvične
147
0,00 € Klub cvičeniek pre zdravie Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
12. September 2023
Zmluva o dielo
7960/2023
150,00 € Fridrich Varga Obec Močenok
12. September 2023
Zmluva o dielo
7961/2023
150,00 € Marián Kuman Obec Močenok
12. September 2023
Zmluva o dielo
7969/2023
30,00 € Ema Matušicová Obec Močenok
8. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu ,,Podpora pomáhajúcich profesií 3´´
2023_KGR_POPZŠ_PKPO_457
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
8. September 2023
Darovacia zmluva
7206/2023
300,00 € MENERT spol. s r.o. Obec Močenok
8. September 2023
Zmluva o dielo
7922/2023
68 210,47 € Mgr. Miloslav Horička - Anoverd Obec Močenok
6. September 2023
Zmluva o dielo
7220/2023
30,00 € Karin Vrabcová Obec Močenok
6. September 2023
Zmluva o dielo
7223/2023
60,00 € Nina Ternerová Obec Močenok
6. September 2023
Zmluva o dielo
7218/2023
90,00 € Ing. Jana Nováková Obec Močenok
6. September 2023
Zmluva o dielo
7219/2023
30,00 € Zuzana Holubjaková Obec Močenok