Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Darovacia zmluva
15/2022
0,00 € Essity Slovakia s.r.o. Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
30. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-198-033/2022
KRHZ-NR-VO-198-033/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Močenok
30. November 2022
Darovacia zmluva
Z137
176,70 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Močenok Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
30. November 2022
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Z136
0,00 € Haskont s. r. o. Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
16. November 2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22/17/010/84
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Močenok
11. November 2022
Zmluva o spolupráci
8293/2022
0,00 € Optima Status Obec Močenok
10. November 2022
Darovacia zmluva
134
808,99 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Močenok Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
10. November 2022
Zmluva o zájazde - škola v prírode
135
15 435,00 € WACHUMBA ck, s. r. o., Cestovná kancelária Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
7. November 2022
Príkazná zmluva č. 12 /VO/06/2022/EL-KS
133
100,00 € Komunál - Servis, s. r. o. Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
7. November 2022
Nájomná zmluva
8229/2022
55,24 € Ing. Tomáš Turček Obec Močenok
4. November 2022
Príkazná zmluva
41/VO/06/2022/EL-KS
400,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Močenok
28. Október 2022
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Močenku
81302022
150,00 € Igor Bolla Obec Močenok
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 296/1/2022 podľa §3 a §12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v z.n.p.
11695/2022-M_ODPD
8 899,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Močenok
26. Október 2022
Mandátna zmluva
015/SD/2022
1 440,00 € BAUING Slovakia, s.r.o. Obec Močenok
26. Október 2022
Zmluva o dielo
8084/2022
59 990,46 € REAL BUILD s.r.o. Obec Močenok
25. Október 2022
Darovacia zmluva
Z132
163,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Močenok Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
25. Október 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
221158-0170000834-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Močenok
18. Október 2022
dodatok k zmluve
10/2022
0,00 € Fleming s.r.o. Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
18. Október 2022
dodatok k zmluve
11/2022
0,00 € Nitrazdroj a.s. Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
18. Október 2022
dodatok k zmluve
14/2022
0,00 € DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok