Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Dodatok 1 k Memorandu o spolupraci_NMB
Dodatok 1 k Memorandu o spolupraci_NMB
0,00 € Bratislavské centrum služieb Nadácia mesta Bratislavy
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKOM/189/2023
GPKOM/189/2023
6 000,00 € HomePro Správcovská, s.r.o. "Nadácia mesta Bratislavy"
24. Október 2023
Memorandum o spolupráci
18102023
0,00 € Bratislavské centrum služieb "Nadácia mesta Bratislavy"
18. Október 2023
Memorandum o spolupráci_NMB
Memorandum o spolupráci_NMB
0,00 € Bratislavské centrum služieb Nadácia mesta Bratislavy
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/84/2023
GPKULT/84/2023
4 000,00 € Aparát o.z. "Nadácia mesta Bratislavy"
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/95/2023
GPKULT/95/2023
6 000,00 € Foajé "Nadácia mesta Bratislavy"
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/108/2023
GPKULT/108/2023
4 500,00 € Šerosvit "Nadácia mesta Bratislavy"
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/115/2023
GPKULT/115/2023
4 500,00 € Občasné zoskupenie "Nadácia mesta Bratislavy"
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/97/2023
GPKULT/97/2023
3 500,00 € Rock Pop Bratislava, s.r.o. "Nadácia mesta Bratislavy"
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/107/2023
GPKULT/107/2023
4 000,00 € POHODA FESTIVAL, s. r. o. "Nadácia mesta Bratislavy"
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/18/2023
GPKULT/18/2023
6 000,00 € VAHARAK s. r. o. "Nadácia mesta Bratislavy"
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/120/2023
GPKULT/120/2023
20 000,00 € A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru "Nadácia mesta Bratislavy"
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/34/2023
GPKULT/34/2023
6 000,00 € Pre súčasnú operu "Nadácia mesta Bratislavy"
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/106/2023
GPKULT/106/2023
2 000,00 € MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor mesta Skalica "Nadácia mesta Bratislavy"
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/56/2023
GPKULT/56/2023
4 400,00 € "Človek a Umenie" "Nadácia mesta Bratislavy"
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/59/2023
GPKULT/59/2023
6 000,00 € DRAGÚNI "Nadácia mesta Bratislavy"
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. SPUMENIE/14/2023
SPUMENIE/14/2023
2 500,00 € Mgr.art. František Király PhD. "Nadácia mesta Bratislavy"
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKOM/191/2023
GPKOM/191/2023
6 000,00 € Dvor za Rozhlasom "Nadácia mesta Bratislavy"
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/21/2023
GPKULT/21/2023
3 500,00 € balvan s. r. o. "Nadácia mesta Bratislavy"
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/89/2023
GPKULT/89/2023
3 500,00 € JAY Production, s.r.o. "Nadácia mesta Bratislavy"